23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 078-174484
Offentliggjort
21.04.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Midtjylland

Levering af lægevikarer


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Høgenhaven
Telefon: +45 24210860
E-mail: camilla.hoegenhaven@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af lægevikarer

Sagsnr.: 1-23-4-101-38-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af lægevikarydelser inden for det somatiske område og psykiatrien. Udbuddet omfatter korttidsvikariater og langtidsvikariater.

Udbuddet er opdelt i 6 delkontrakter.

Udbuddet indebærer udarbejdelse af rammeaftaler med flere leverandører pr. rammeaftale/delkontrakt. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til psykiatrien, korttidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til psykiatrien, langtidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik, korttidsvikariater (undt. radiologi)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til somatikken (undt. radiologi), korttidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik, langtidsvikariater (undt. radiologi)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til somatikken (undt. radiologi), langtidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Radiologi, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til radiologi, korttidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Radiologi, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til radiologi, langtidsvikariater.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveudførelsen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 006-010029
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Psykiatri, korttidsvikariater

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medassist
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Psykiatri, langtidsvikariater

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
KonZenta
Nørresundby
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medassist
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Vikarlæger.dk
København
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Somatik, korttidsvikariater (undt. radiologi)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medassist
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Somatik, langtidsvikariater (undt. radiologi)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
KonZenta
Nørresundby
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medassist
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Koldind
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Vikarlæger.dk
København
Island
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Radiologi, korttidsvikariater

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medassist
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Betegnelse:

Radiologi, langtidsvikariater

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medflex
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
KonZenta
Nørresundby
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Medicotrust
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Vikarlæger.dk
København
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Transmedica
København
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

Tilbud skal affattes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, kan endvidere fremsendes på andre sprog, men kan kræves oversat til dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2018

Send til en kollega

0.061