23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-226937
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

SKL Kommentus Inköpscentral AB

HVB för barn och unga 2017


SKL Kommentus Inköpscentral AB

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKL Kommentus Inköpscentral AB
556819-4798
Hornsgatan 15
Stockholm
117 99
Sverige
Kontaktperson: Tomas Swenson
E-post: tomas.swenson@sklkommentus.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sklkommentus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjtqfkkni&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjtqfkkni&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

HVB för barn och unga 2017

Referensnummer: 10353
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

SKL Kommentus Inköpscentral AB är till för kommuner, landsting, regioner och deras bolag för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter, dels medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera upphandlande myndigheter/enheter. Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar i HVB för barn och unga och görs i eget namn. Avropsberättigade parter inklusive uppskattat årligt behov framgår av upphandlingsdokumentet, bilaga 01.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 840 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB akutplacering barn 0-17 år

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

En akutplacering i HVB innebär att barnet har behov av ett omedelbart stöd eller skydd och att tid för studiebesök och planering inte kan inväntas.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB akutplacering barn 0-17 år med förälder

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

En akutplacering i HVB innebär att barnet och eventuell förälder har behov av ett omedelbart stöd eller skydd och att tid för studiebesök och planering inte kan inväntas.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB utredning barn 0-17 år

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Fördjupad kvalificerad utredning i HVB för att utreda barnet, den ungas behov, föräldrarnas omsorgsförmåga samt familjens och nätverkets resurser.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB utredning barn 0-17 år med förälder

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Fördjupad kvalificerad utredning i HVB för att utreda barnet, den ungas behov, föräldrarnao

Omsorgsförmåga samt familjens och nätverkets resurser.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB behandling barn 0-17 år

Del nr: 5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Behandling av barn 0-17 år i HVB.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB behandling barn 0-17 år med förälder

Del nr: 6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Behandling av barn 0-17 år med förälder i HVB.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB akutplacering unga 18-20 år

Del nr: 7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

En akutplacering i HVB innebär att den unga har behov av ett omedelbart stöd eller skydd och att tid för studiebesök och planering i HVB inte kan inväntas.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB utredning unga 18-20 år

Del nr: 8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Fördjupad kvalificerad utredning i HVB för att utreda den ungas behov, föräldrarnas omsorgsförmåga samt familjens och nätverkets resurser.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

HVB behandling unga 18-20 år

Del nr: 9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Behandling av unga 18-20 år i HVB.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förfaranden som innefattar förhandling
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 02/07/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/05/2018

Send til en kollega

0.049