23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 107-243935
Offentliggjort
07.06.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Sundhedsstyrelsen

Kompetenceudviklingsforløb vedr. værdig ældrepleje


Sundhedsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sundhedsstyrelsen
Islands Bryge 67
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.orup@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.sst.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Dansk Servicerådgivning
Odense
Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.orup@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kompetenceudviklingsforløb vedr. værdig ældrepleje

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsstyrelsens nye Videnscenter for værdig ældrepleje skal blandt andet tilbyde kommuner og plejeenheder på ældreområdet relevant kompetenceudvikling. I den forbindelse kommer der ultimo juni følgende udbud: Udvikling og gennemførelse af flere kompetenceudviklingsforløb og aktiviteter, der fokuserer på kompetenceudvikling ift. værdig ældrepleje. De primære målgrupper for er medarbejdere, ressourcepersoner og ledere i ældreplejen.

Konkret ønskes følgende kompetenceudviklingsforløb udviklet og gennemført:

- Et praksisnært landsdækkende kursusforløb på 4 dage primært for medarbejdere i ældreplejen (ca 450 medarbejdere),

- Et diplommodul fra Diplom i ledelse, for ledere og nøglepersoner,

- Løbende temadage i hele landet med fokus på specifikke faglige temaer, der vedrører én eller flere af de 5 værdier i værdighedspolitikkerne,

- 2–3 nationale konferencer med fokus på evidens, best practice og vidensdeling ift. værdighed i ældreplejen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80522000
85312320
85312300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Kompetenceudviklingsforløbene forventes gennemført flere steder i Danmark, en nærmere beskrivelse af opgaverne samt omfanget vil være tilgængelig ved materialets offentliggørelse.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud (Udbudsdirektivet).

Der anvendes udbudsproceduren udbud med forhandling, jf. Udbudslovens § § 61-66.

Yderligere beskrivelse og informationer følger af endeligt udbudsmaterialer, der forventes offentliggjort 22.6.2018.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2018

Send til en kollega

0.085