23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 107-243937
Offentliggjort
07.06.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Sundhedsstyrelsen

Rekruttering af rejseholdskonsulenter til Videnscenter for værdig ældrepleje


Sundhedsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sundhedsstyrelsen
Islands Bryge 67
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.Orup@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.sst.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Dansk Servicerådgivning
Odense
Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.Orup@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.d-s-r.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rekruttering af rejseholdskonsulenter til Videnscenter for værdig ældrepleje

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje skal bl.a. tilbyde kommuner og ældreplejeenheder rejseholdsforløb af varierende varighed, hvorfor der skal etableres et korps af rejseholdskonsulenter. Formålet er at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen via forskellige typer af kompetenceudviklings- og rådgivningsforløb. Der fokuseres på praksisudvikling, positive forandringer af det borgerrettede daglige arbejde, og udvikling af kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen. Der offentliggøres i ultimo juni følgende udbud:

Rekruttering af ca. 8 proces- og læringskonsulenter med stærke kompetencer i facilitering af forandringsprocesser, viden og indsigt i ældreområdet. Såvel konsulenter med egen virksomhed som ansatte konsulenter i andre virksomheder kan byde på opgaven. Det kan fx være konsulenter/undervisere ansat i kommuner, uddannelsesinstitutioner eller konsulentvirksomheder mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Arbejdsopgaverne kan finde sted i hele Danmark, en nærmere beskrivelse af opgaverne samt omfanget vil være tilgængelig ved materialets offentliggørelse.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud.

Formålet er at indgå en række rammeaftaler med konsulenter der skal indgå i Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold.

Sundhedsstyrelsen forpligter sig til at købe de omfattede ydelser hos de af rammeaftalen omfattede konsulenter, dog kun såfremt Sundhedsstyrelsen konstatere behov for de pågældende ydelser.

Yderligere beskrivelse og information følger af endeligt udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort d. 22.6.2018.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2018

Send til en kollega

0.054