23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-266281
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Næstved Kommune

Udbud af personlig pleje


Næstved Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Næstved Kommune
29189625
Teatergade 8
Næstved
4700
Danmark
Kontaktperson: Anja Nagel
Telefon: +45 55885492
E-mail: anchr@naestved.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af personlig pleje

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Næstved Kommune udbyder rammekontrakt om levering af ydelser efter fritvalgsordningen, som omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, sygepleje og fysio- og ergoterapi. Som udgangspunkt indgår langt størstedelen af ældreområdets ydelser til borgere i eget hjem i udbuddet for at understøtte sammenhængen og kvaliteten for den enkelte borger. Denne model fordrer endvidere færre ressourcer til koordination mellem den private leverandør og den kommunale. Følgende ydelser indgår således i udbuddet:

1) Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven § 83;

2) Træning, Servicelovens § 86;

3) Sygepleje, Sundhedsloven § 138, dog eksklusiv akut sygepleje, som defineret af Sundhedsstyrelsen;

4) Natdækning af personlig pleje og praktisk hjælp.

De 3 sidstnævnte (ydelserne i punkt 2, 3 og 4) udbydes som særskilte optioner i det samlede udbud. Se også kontraktbilag D – tilbudsliste.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210
85142100
85311100
98514000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Næstved Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på personlig hjælp og pleje, hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, sygepleje og fysio-og ergoterapi. Næstved Kommune udbyder rammekontrakt om levering af ydelser efter fritvalgsordningen, som omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, sygepleje og fysio- og ergoterapi. Som udgangspunkt indgår langt størstedelen af ældreområdets ydelser til borgere i eget hjem i udbuddet for at understøtte sammenhængen og kvaliteten for den enkelte borger. Denne model fordrer endvidere færre ressourcer til koordination mellem den private leverandør og den kommunale. Følgende ydelser indgår således i udbuddet:

1) Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven § 83;

2) Træning, Servicelovens § 86;

3) Sygepleje, Sundhedsloven § 138, dog eksklusiv akut sygepleje, som defineret af Sundhedsstyrelsen;

4) Natdækning af personlig pleje og praktisk hjælp.

De 3 sidstnævnte (ydelserne i punkt 2, 3 og 4) udbydes som særskilte optioner i det samlede udbud. Se også kontraktbilag D – tilbudsliste.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og udvikling / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: samarbejde / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: implementeringsplan / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven § 83;

2) Træning, Servicelovens § 86;

3) Sygepleje, Sundhedsloven § 138, dog eksklusiv akut sygepleje, som defineret af Sundhedsstyrelsen;

4) Natdækning af personlig pleje og praktisk hjælp.

De 3 sidstnævnte (ydelserne i punkt 2, 3 og 4) udbydes som særskilte optioner i det samlede udbud. Der kan ikke bydes på dele af option 1, 2 og 3, der skal bydes på alle positioner incl. optionerne. Se også kontraktbilag D – tilbudsliste.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 090-203158
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af personlig pleje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 32291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018

Send til en kollega

0.052