23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-284415
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skanderborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(07.07.2018)

II.1.4)
I stedet for:
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg til borgere i Jysk Fællesindkøb med bevilling efter Servicelovens § 112.
Jysk Fællesindkøb består af 8 kommuner i Øst-, Midt- og Nordjylland: Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Mariagerfjord, Rebild, Skive og Viborg. Udbuddet er delt op i 4 geografiske delaftaler med 2 kommuner i hver. Den enkelte kommune under en delaftale indgår rammeaftale med leverandøren.
Rammeaftalen kan løbe i alt i 4 år, med en uopsigelighedsperiode på 2 år, hvorefter Ordregiver har adgang til at opsige aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele aftaleperioden.
Kontraktstart er 15.10.2018.
Læses:
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg til borgere i Jysk Fællesindkøb med bevilling efter Servicelovens § 112.
Skanderborg Kommune er tovholder på udbuddet.
Jysk Fællesindkøb består af 8 kommuner i Øst-, Midt- og Nordjylland: Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Mariagerfjord, Rebild, Skive og Viborg. Udbuddet er delt op i 4 geografiske delaftaler med 2 kommuner i hver. Den enkelte kommune under en delaftale indgår rammeaftale med leverandøren.
Rammeaftalen kan løbe i alt i 4 år, med en uopsigelighedsperiode på 2 år, hvorefter Ordregiver har adgang til at opsige aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele aftaleperioden.
Øvrige krav til levering på aftalen samt øvrige kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialet.
Kontraktstart er 15.10.2018.

VI.3
I stedet for:
Læses:
Ordregiver stiller krav om, at Tilbudsgiver ikke må være omfattet af udelukkelsesgrund vedr. konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2. Der henvises i øvrigt til pkt. 10 i udbudsbetingelserne.
Ordregiver vil kræve følgende dokumentation for både obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt for økonomisk og finansiel formåen:
1) Vedrørende udelukkelsesgrundene:
- Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan Tilbudsgiver aflevere anden dokumentation, som svarer til de oplysninger, der er indeholdt i ovenstående serviceattest.
2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen:
- Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD. Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber eller ikke er forpligtet til at oplyse de krævede informationer, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Ortopædisk fodtøj og fodindlæg er omfattet af borgerens frie valg. Det vil sige, at borger frit kan vælge en anden leverandør – men borgers tilskud vil være begrænset til den pris som produktet kunne erhverves for ved Ordregivers aftaleleverandør. Det bemærkes i den sammenhæng, at den oplyste kontraktværdi inkluderer Ordregiveres samlede udgifter på området – og således også frit valgs leverandører.

Rettelse
(31.08.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-09-2018
Time: 14:00
Læses:
Dato: 07-09-2018
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 05-09-2018
Time: 14:00
Læses:
Dato: 07-09-2018
Time: 14:00

VI.3
I stedet for:
Ordregiver stiller krav om, at Tilbudsgiver ikke må være omfattet af udelukkelsesgrund vedr. konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2. Der henvises i øvrigt til pkt. 10 i udbudsbetingelserne.
Ordregiver vil kræve følgende dokumentation for både obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt for økonomisk og finansiel formåen:
1) Vedrørende udelukkelsesgrundene:
— Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan Tilbudsgiver aflevere anden dokumentation, som svarer til de oplysninger, der er indeholdt i ovenstående serviceattest;
2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen:
— Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD. Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber eller ikke er forpligtet til at oplyse de krævede informationer, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Ortopædisk fodtøj og fodindlæg er omfattet af borgerens frie valg. Det vil sige, at borger frit kan vælge en anden leverandør - men borgers tilskud vil være begrænset til den pris som produktet kunne erhverves for ved Ordregivers aftaleleverandør. Det bemærkes i den sammenhæng, at den oplyste kontraktværdi inkluderer Ordregiveres samlede udgifter på området - og således også frit valgs leverandører.
Læses:
Ordregiver stiller krav om, at Tilbudsgiver ikke må være omfattet af udelukkelsesgrund vedr. konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2. Der henvises i øvrigt til pkt. 10 i udbudsbetingelserne.
Ordregiver vil kræve følgende dokumentation for både obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt for økonomisk og finansiel formåen:
1) Vedrørende udelukkelsesgrundene:
— Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan Tilbudsgiver aflevere anden dokumentation, som svarer til de oplysninger, der er indeholdt i ovenstående serviceattest;
2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen:
— Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD. Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber eller ikke er forpligtet til at oplyse de krævede informationer, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Ortopædisk fodtøj og fodindlæg er omfattet af borgerens frie valg. Det vil sige, at borger frit kan vælge en anden leverandør, men borgers tilskud vil være begrænset til den pris som produktet kunne erhverves for ved Ordregivers aftaleleverandør. Det bemærkes i den sammenhæng, at den oplyste kontraktværdi inkluderer Ordregiveres samlede udgifter på området, og således også frit valgs leverandører.
I forhold til tildelingskriterium som angivet i del II.2.5, så tildeles kontrakterne til den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Bedste forhold mellem pris og kvalitet findes på baggrund af følgende underkriterier: pris (vægtes med 55%), kvalitet (vægtes med 30%) og service (vægtes med 15%). Se nærmere beskrivelse i udbudsmateriale.
I forhold til betingelser for deltagelse i del III.1.2, Økonomisk og finansiel kapacitet, så stiller Ordregiver følgende krav:
Tilbudsgiver skal, på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:
— Tilbudsgiver skal, i det seneste afsluttede årsregnskab, have en årlig omsætning svarende til den anslåede årlige værdi for den eller de delaftaler, som der afgives tilbud på,
— Tilbudsgiver skal, i det seneste afsluttede årsregnskab, have positiv egenkapital.
Oplysninger herom skal afgives i ESPD.
Ordregiver stiller ingen minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet i del III.1.3.
I del VI.2.: Elektronisk fakturering accepteres.
Der vil blive anvendt elektronisk betaling.

VI.2
I stedet for:
Læses:
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

Annullering
(08.09.2018)

Ortopædisk fodtøj til kommuner under Jysk Fællesindkøb


Skanderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Ditte Kjærgaard Andersen
Telefon: +45 87947107
E-mail: dka@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/87650561.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Ditte Kjærgaard Andersen
E-mail: dka@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.1) Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189814
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Louise Bøgvad Opstrup
E-mail: lops@favrskov.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.farvskov.dk

I.1) Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Hovedgaden 77
Rønde
8410
Danmark
Kontaktperson: Malle Grimmnitz
E-mail: mtg@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Tove Sørensen
E-mail: tbzs@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Christina Toft Bertelsen
E-mail: ctgr@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk

I.1) Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
29189455
Ndr. Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
Kontaktperson: Anni Clemensen
E-mail: ancle@mariagerfjord.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 88
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Lone Nørgaard Andersen
E-mail: lnan@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Allé 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: bsch@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/87650561.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/87650561.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ortopædisk fodtøj til kommuner under Jysk Fællesindkøb

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg til borgere i Jysk Fællesindkøb med bevilling efter Servicelovens § 112.

Jysk Fællesindkøb består af 8 kommuner i Øst-, Midt- og Nordjylland: Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Mariagerfjord, Rebild, Skive og Viborg. Udbuddet er delt op i 4 geografiske delaftaler med 2 kommuner i hver. Den enkelte kommune under en delaftale indgår rammeaftale med leverandøren.

Rammeaftalen kan løbe i alt i 4 år, med en uopsigelighedsperiode på 2 år, hvorefter Ordregiver har adgang til at opsige aftalen. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele aftaleperioden.

Kontraktstart er 15.10.2018.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 880 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Syddjurs og Norddjurs

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740
33183000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortopædisk fodtøj, her under reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg i henhold til udbudsmaterialet til borgere til Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skanderborg og Favrskov

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740
33183000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning, og ortopædiske fodindlæg i henhold til udbudsmaterialet til borgere i Skanderborg og Favrskov Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 360 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Viborg og Skive

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740
33183000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortopædisk fodtøj, her under reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg i henhold til udbudsmaterialet til borgere i Viborg og Skive Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 560 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rebild og Mariagerfjord

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740
33183000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortopædisk fodtøj, her under reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg i henhold til udbudsmaterialet til borgere i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 160 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af materialet

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/09/2018
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.069