23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-289515
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(07.07.2018)
Olympus Danmark A/S
Tempovej 48-50
2750 Ballerup

Opgradering og renovering af operationsstue på Hvidovre Hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2, Blok E, st.
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Jens Jørn Arildskov
Telefon: +45 38665815
E-mail: jens.joern.arildskov@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering og renovering af operationsstue på Hvidovre Hospital

Sagsnr.: 18031810
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33162100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering og installation af udstyr til opgradering og renovering af operationsstue på Hvidovre Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Hospital, Kettegård Allè 30, 2650 Hvidovre.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering og installation af udstyr til opgradering og renovering af operationsstue på Hvidovre Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Indkøbet vurderes at være omfattet af reglerne om udbud forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2, som supplerende levering.

Formålet med den supplerende levering er delvis fornyelse af systemer/udstyret så følgende funktionalitet sikres:

(a) Undersøgelse og behandling ved eksempelvis POEM, kombineret endoskopisk-laparoskopisk kirurgi (CELS), avanceret PEG-anlæggelse med behov for samtidig laparoskopi, samt suturering med Overstitch (endoskopisk sutureringsudstyr).

(b) At der på operationsstuen ikke er teknisk uforeneligt udstyr.

Et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for Ordregiver at anskaffe udstyr, som på grund af forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store økonomiske ulemper.

Kontrakten offentliggøres på frivillig basis, da Region Hovedstaden ønsker åbenhed om grundlaget herfor, og forventes indgået med Olympus Danmark A/S efter udløbet af standstill perioden på 10 dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2013/S 137-237711

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Olympus Danmark A/S
16316296
Tempovej 48-50
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Indkøbet vurderes at være omfattet af reglerne om udbud forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2, som supplerende levering.

Formålet med den supplerende levering er delvis fornyelse af systemer/udstyret så følgende funktionalitet sikres:

(a) Undersøgelse og behandling ved eksempelvis POEM, kombineret endoskopisk-laparoskopisk kirurgi (CELS), avanceret PEG-anlæggelse med behov for samtidig laparoskopi, samt suturering med Overstitch (endoskopisk sutureringsudstyr).

(b) At der på operationsstuen ikke er teknisk uforeneligt udstyr.

Et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for Ordregiver at anskaffe udstyr, som på grund af forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store økonomiske ulemper.

Kontrakten offentliggøres på frivillig basis, da Region Hovedstaden ønsker åbenhed om grundlaget herfor, og forventes indgået med Olympus Danmark A/S efter udløbet af standstill perioden på 10 dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
der er intet mæglingsorgan i Danmark
der er intet mæglingsorgan i Danmark
der er intet mæglingsorgan i Danmark
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3 nævnte leverandør efter 10 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 3 nr. 2.

Klage over Ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være

Indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

Send til en kollega

0.064