23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-289516
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(07.07.2018)
Illumina Denmark ApS
København

Køb af en NovaSeq sekvenator


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: simon kristensen
E-mail: SIOKIS@rm.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af en NovaSeq sekvenator

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midt har til hensigt at indkøbe en sekvenator. Der kræves en sekvenator med en kapacitet til at sekventere 2 000-3 000 genomer/år med en dækning på 30 x og en meget lav fejlrate (>75% af baser >Q30). Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvorfor sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing skal være understøttet.

Sekvenatoren skal være fleksibel og kunne analysere hele genomer, exomer, targeterede paneler og RNA sekventering. Der skal være en kapacitet på ≥ 5 000 000 000 reads/run. Der skal være kompatibilitet med afdelingens øvrige sekvensmaskiner, så disse kan fungere som backup ved tilfælde af nedbrud.

Kun en bestemt aktør kan levere et produkt der kan opfylde kravene til den nye sekvenator. Derfor har Region Midt valgt at indgå aftale om køb af en NovaSeq sekvenator fra firmaet Illumina.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 360 675.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midt har til hensigt at indkøbe en sekvenator. Der kræves en sekvenator med en kapacitet til at sekventere 2 000-3 000 genomer/år med en dækning på 30 x og en meget lav fejlrate (>75% af baser >Q30). Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvorfor sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing skal være understøttet.

Sekvenatoren skal være fleksibel og kunne analysere hele genomer, exomer, targeterede paneler og RNA sekventering. Der skal være en kapacitet på ≥ 5 000 000 000 reads/run. Der skal være kompatibilitet med afdelingens øvrige sekvensmaskiner, så disse kan fungere som backup ved tilfælde af nedbrud.

Kun en bestemt aktør kan levere et produkt der kan opfylde kravene til den nye sekvenator. Derfor har Region Midt valgt at indgå aftale om køb af en NovaSeq sekvenator fra firmaet Illumina.

Indkøbet foretages derfor som en direkte tildeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Midt har til hensigt at indkøbe en sekvenator. Der kræves en sekvenator med en kapacitet til at sekventere 2 000-3 000 genomer/år med en dækning på 30 x og en meget lav fejlrate (>75% af baser >Q30). Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvorfor sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing skal være understøttet.

Sekvenatoren skal være fleksibel og kunne analysere hele genomer, exomer, targeterede paneler og RNA sekventering. Der skal være en kapacitet på ≥ 5 000 000 000 reads/run. Der skal være kompatibilitet med afdelingens øvrige sekvensmaskiner, så disse kan fungere som backup ved tilfælde af nedbrud.

Kun en bestemt aktør kan levere et produkt der kan opfylde kravene til den nye sekvenator. Derfor har Region Midt valgt at indgå aftale om køb af en NovaSeq sekvenator fra firmaet Illumina.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Illumina Denmark ApS
København
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 360 675.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

Send til en kollega

0.057