23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 153-351026
Offentliggjort
10.08.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(10.08.2018)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Opgraderingen af GE Discovery 690 PET/CT


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Simon Kristensen
E-mail: SIOKIS@rm.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgraderingen af GE Discovery 690 PET/CT

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgraderingen omfatter afdelingens nuværende GE Discovery 690 PET/CT.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 652 250.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved denne opgradering foretaget af GE, er det muligt at genanvende eksisterende udstyr til respirations- og hjerte-gatening. Alle licenser til avancerede PET og CT metoder, herunder metoder til undersøgelse af hjerte og hjerne, genanvendes på GE D-MI5, hvorved genanskaffelsen af disse licenser spares. Den ønskede opgradering skal gennem overførsel af licenser sikre, at afdelingen får en forbedret skanner med mindst samme muligheder som den gamle skanner, og at afdelingen problemfrit kan fortsætte de nuværende PET/CT skanningsprotokoller på den nye GE D-MI5, hvilket er afgørende for at håndtere afdelingens forestående udflytning til nye fysiske rammer. Opgraderingen skal give adgang til nyeste digitale PET-teknologi med 25 cm Field of View, avanceret rekonstruktion med q.clear, samt nyeste CT detektor teknologi med integreret elektronik.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Flytning af eksisterende patientovervågning, 2 kameraer og 1 monitor inkl. beslag ekskl. EL-stik opsætning af ny patientovervågning med 2 faste kameraer og 1 monitor SPARC ”rekonsystem”.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Midtjylland finder, at der alene er en leverandør, som vil kunne gennemfører den beskrevne opgradering.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GE Healthcare Danmark A/S
26 52 77 91
Park Allé 295
Brøndby
2605
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 15 652 250.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2018

Send til en kollega

0.081