23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 154-352640
Offentliggjort
11.08.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Høring af udbud af osteosyntesemateriale og skulderimplantater


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Anders Kahr Dalsgaard
Telefon: +45 78410000
E-mail: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbud af osteosyntesemateriale og skulderimplantater

Sagsnr.: 1-23-4-101-18-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33183100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 osteosyntesemateriale og skulderimplantater. Der er på nuværende tidspunkt 23 delkontrakter, men det kan ændre sig frem til det endelige udbud, hvorfor der i bekendtgørelsen ikke er lavet en oplistning af delkontrakterne.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige materiale i høring.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33183200
33183300
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 osteosyntesemateriale og skulderimplantater.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige materiale i høring.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra regionens hospitaler.

Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

- Kravspecifikation,

- Tilbudsliste,

- Tidsplan.

Ordregiver vil endvidere gerne have svar på følgende konkrete spørgsmål:

- Er der obligatoriske positioner i Tilbudslisten, som gør det vanskeligt at byde ind?

- Mangler der positioner på Tilbudslisten (er der noget Tilbudsgiver ønsker at byde ind med, som ikke er afdækket)?

- Er der mindstekrav i Kravspecifikationen, som gør det vanskeligt at byde ind?

- Er der yderligere kvalitative parametre, som Ordregiver bør inddrage i evalueringen?

- Er der krav i Kravspecifikationen som er uklare, og bør defineres yderligere?

Høringssvar bedes fremsendt til:

anders.dalsgaard@stab.rm.dk

Høringssvar bedes mærket:

Sagsnr. 1-23-4-101-18-17 Høring af udbud af osteosyntesemateriale og skulderimplantater.

Høringssvaret skal være regionen i hænde onsdag d. 24.8.2018 kl. 14:00

Foruden muligheden for at fremsende skriftlige høringssvar, vil der blive afholdt individuelle høringsmøder i Aarhus på følgende datoer:

- Onsdag d 22.8.2018,

- Torsdag d. 23.8.2018,

- Fredag d. 24.8.2018.

Leverandører som ønsker at deltage I et høringsmøde, kan fremsende et ønske om en dato til: anders.dalsgaard@stab.rm.dk

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/10/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2018

Send til en kollega

0.086