23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-356901
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ludvika kommun

Företagshälsovård, Ludvika kommun


Ludvika kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ludvika kommun
212000-2270
Upphandlingscenter
Ludvika
771 82
Sverige
Kontaktperson: Marcus Svärdström
Telefon: +46 705520036
E-post: marcus.svardstrom@ludvika.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård, Ludvika kommun

Referensnummer: KS 2017/492
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85147000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ludvika kommun inbjuder härmed till anbudsgivning gällande Företagshälsovård för Ludvika kommun, Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU), Ludvika Kommunfastigheter (LKFAB) och LudvikaHem.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85147000
85100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ludvika kommun inbjuder härmed till anbudsgivning gällande Företagshälsovård för Ludvika kommun, Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU), Ludvika Kommunfastigheter (LKFAB) och LudvikaHem.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård, Ludvika kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
HeLahälsan Dalarna AB
556820-7541
Morgatan 8
Hedemora
776 32
Sverige
Telefon: +46 225-286059
E-post: anna.domeij@helahalsandalarna.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 267 500.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.05