23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-356923
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Borås kommun

Socionomtjänster


Borås kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Borås kommun
212000-1561
Kungsgatan 57
Borås
501 80
Sverige
Kontaktperson: Anna Hakopjan
E-post: anna.hakopjan@boras.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.boras.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Socionomtjänster

Referensnummer: 2017/IN0086
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen av socionomtjänster avser att täcka Borås Stads behov av konsulter med tyngdpunkten på hantering av områden som innefattar barn och familj, vuxen och socialsekreterare.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85310000
85320000
85321000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen av socionomtjänster avser att täcka Borås Stads behov av konsulter med tyngdpunkten på hantering av områden som innefattar barn och familj, vuxen och socialsekreterare.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 037-081403
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Dedicare AB (publ)
556516-1501
Stockholm
118 60
Sverige
E-post: pendar.solimani@dedicare.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.dedicare.se

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 54 880 136.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag
559021-2121
Solna
171 66
Sverige
E-post: amir.norifard@medkomp.se
Nuts-kod: SE232
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 54 176 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Actus People AB
559065-9248
Järfälla
175 26
Sverige
E-post: info@actuspeople.se
Nuts-kod: SE232
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 53 824 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
RentalCare Sverige AB
559097-7111
Stockholm
115 41
Sverige
E-post: tomas.roos@rental-care.se
Nuts-kod: SE232
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 53 049 976.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SRK Bemanning AB
556644-4591
Valdemarksvik
615 33
Sverige
E-post: petri@socionom.com
Nuts-kod: SE232
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 52 276 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.07