23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358263
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms läns landsting

Videolaryngoskop


Stockholms läns landsting

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 139-317300)

Legal Basis:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting
232100-0016
Box 22550
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Peter Almquist
E-post: peter.almquist@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Videolaryngoskop

Referensnummer: LS 2018-0854
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Avser upphandling av videolaryngoskop, stationära och portabla

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 139-317300

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 27/08/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/09/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 28/08/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/09/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.073