23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 170-386821
Offentliggjort
05.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(05.09.2018)
Kiritec APS
8520 Lystrup

Elektroporator


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Jane Lintrup
E-mail: JANLI@REGIONSJAELLAND.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Elektroporator

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33150000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af 1 stk.. elektroporator og tilhørende elektroder til anvendelse ved elektrokemoterapi og genterapi. Der stilles krav om at udstyret kan behandle i minimum op til 3 cm. dybde både ved elektrokemoterapi og genterapi, samt at der ved udførelse af genterapi er mulighed for anvendelse af højvolts og lavvolts kombinationspulse. Aftalen for tilhørende elektroder forventes indgået for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år i tilfælde af det ikke er muligt at skabe en konkurrencesituation ved udløbet af de første 2 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Næstved Sygehus.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af 1 stk. elektroporator til hovedsaglig elektrokemoterapi og genterapi, samt tilhørende elektroder. Der forventes et forbrug af 50-100 elektroder årligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten for så vidt angår levering af elektroder. Optionen for forlængelse kan alene benyttes i det tilfælde at elektroderne ikke lader sig konkurrenceudsætte på meningsfuld vis, og vurderes at kunne undtages med hjemmel i udbudslovens § § 80-81.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det er essentielt for afdelingens anvendelse af udstyret, at det formår at behandle tumorer i minimum op til 3 cm dybde, og at der ved udførelse af genterapi er muligt at anvende højvolts, lavvolts kombinationspulse. Der er ikke kendskab til andre produkter end den pågældende elektroporator (Cliniporator, full version ect + egt) produceret af Igea S.p.A., der i Danmark alene forhandles af Kiritec ApS. Region Sjælland har forespurgt anden offentlig myndighed om man deler Region Sjællads opfattelse af, at der kun er en bestemt leverandør, der vil kunne opfylde de specifikke krav, hvilket er blevet besvaret bekræftende.

Det vurderes derved at anskaffelse kan ske ved gennemførelse af udbud med forhandling uden offentliggørelse, med hjemmel i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og stk. 4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Kiritec APS
Lystrup
8520
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8200
Danmark

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2018

Send til en kollega

0.051