23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-424797
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(29.09.2018)
Diagnostic Grifols S.A.
Poligono Levante
08150 C/Can Guasch, s/n Paters del Vallès

Reagenser og forbrugsartikler samt udstyr til NAT-test screening af enkelte donationer

(06.02.2019)
Grifols International, S.A.
Avinguda de la Generalitat, 152-158 Barcelona
09174 Sant Cugat del Vallés

Reagenser og forbrugsartikler samt udstyr til NAT-test screening af enkelte donationer


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Tom Rasmussen
Telefon: +45 24410635
E-mail: tsra@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Reagenser og forbrugsartikler samt udstyr til NAT-test screening af enkelte donationer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33696500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Reagenser og forbrugsartikler samt udstyr til NAT-test screening af enkelte donationer. Der betales pr. prøvesvar.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Reagenser og forbrugsartikler samt udstyr til NAT-test screening af enkelte donationer. Der betales pr. prøvesvar.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder en option på forlængelse på mindst 1 år, der vil blive udnyttet hvis den planlagte udflytning i 2022 til Sjællands Universitetshospital Køge i andre faciliteter udskydes.

Regionen planlægger på det tidspunkt at foretage et nyt ordinært udbud af denne ydelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Til indkøb af NAT-test screeninger har Region Sjælland opstillet følgende absolutte krav til levering af udstyr (Panther) og reagenser samt service inkl. PPRR afregning:

1) Levering af analyseresultater af minimum 300 individuelle donor NAT tests for HIV 1 og 2, HCV og HBV indenfor tidsrummet 07:30 til 15:30 på hverdage med mulighed for kontinuerlig loading og frigivelse;

2) Region Sjællands skønnede forbrug af reagenser til screeningundersøgelserne (Ultrio+) vil være ca. 40 000 tests/år (+/- 10%) og til konfirmatorisk test for positive screeningstests omkring samlet antal på ca. 1 000 stk./år (+/- 10%). Det er et krav at udstyret kan håndtere dette forbrug;

3) Udstyret skal have en oppetid (definition: udstyret er i fuld og fejlfri drift) på > 99% af den specificerede driftstid (= det tidsrum hvor udstyret er i drift eller skal være driftsklart);

4) Udstyret må ikke fylde mere end 175 x 300 cm. Udvidelsesmuligheder for lokalet der både er støjskærmet og klimakontrolleret mht. temperatur og luftfugtighed er yderst begrænset, og omkostningsfuldt.

Det er efter en grundig undersøgelse af markedet vores vurdering, at alene Diagnostic Grifols S.A. kan sikre ovenstående kriterier 1) til 4).

Ud fra ovenstående er det Region Sjællands vurdering, at der kun findes én leverandør der kan opfylde vores behov og at der ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning til det som Diagnostic Grifols S.A. kan tilbyde.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2013/S 086-145274

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Diagnostic Grifols S.A.
Poligono Levante
C/Can Guasch, s/n Paters del Vallès
08150
Spanien
NUTS-kode: ES
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den nævnte leverandør.

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2.

For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.055