23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-447582
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Opdateringer

Rettelse
(24.10.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19-11-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 21-11-2018
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 19-11-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 21-11-2018
Time: 12:00

EU-Udbud 2018: Levering af Siddepuder


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesindkøb Fyn
29188645
Graabjergvej 3a
Ryslinge
5856
Danmark
Kontaktperson: Thania Vexlund Thomsen
E-mail: tthom@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93109639.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1) Navn og adresser
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ringe
Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1) Navn og adresser
Langeland Kommune
Rudkøbing
Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Nordfyns Kommune
Bogense
Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.1) Navn og adresser
Nyborg Kommune
Nyborg
Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk

I.1) Navn og adresser
Kerteminde Kommune
Kerteminde
Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93109639.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93109639.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud 2018: Levering af Siddepuder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33193221
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Siddepuder, primært til kørestole.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Gelepude + tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Siddepuder, primært til kørestole. Denne delaftale vedrører specifikt levering af Gelépuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Skumpude + tilbehør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Siddepuder, primært til kørestole. Denne delaftale vedrører specifikt levering af Skumpuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Statisk luftpude + tilbehør

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Siddepuder, primært til kørestole. Denne delaftale vedrører specifikt levering af Luftpuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Statisk luftpude lav + tilbehør

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Siddepuder, primært til kørestole. Denne delaftale vedrører specifikt levering af Statisk Luftpuder, lav.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves en positiv egenkapital i det senest underskrevne årsregnskab. Indhentes i forbindelse med berigtigelse af oplysninger som afgivet i ESPD. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut eller revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK. Indhentes i forbindelse med berigtigelse af oplysninger som afgivet i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en positiv egenkapital i det senest underskrevne årsregnskab. Indhentes i forbindelse med berigtigelse af oplysninger som afgivet i ESPD. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut eller revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK. Indhentes i forbindelse med berigtigelse af oplysninger som afgivet i ESPD.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 2 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter eller tilsvarende, som produkterne på den udbudte delaftale, der bydes ind på, og hvor volumen på delaftalen på årsbasis er cirka den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale, som der bydes ind på. Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 2 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter eller tilsvarende, som produkterne på den udbudte delaftale, der bydes ind på, og hvor volumen på delaftalen på årsbasis er cirka den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale, som der bydes ind på. Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2018

Send til en kollega

0.069