23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-452679
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ånge kommun

Opdateringer

Rettelse
(20.10.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
instead of:
Datum: 12-11-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 15-11-2018
Time: 23:59


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afyjuqmopv

Konsultstödda familjehem


Ånge kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ånge kommun
212000-2387
Torggatan 10
Ånge
841 81
Sverige
Kontaktperson: Anna Mickelsson
Telefon: +46 690250187
E-post: anna.mickelsson@ange.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ange.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvplotfjm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvplotfjm&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsultstödda familjehem

Referensnummer: Ref nr 2018/22
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Konsultstödda familjehem

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85310000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Konsultstödda familjehem

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/12/2018
Slut: 30/11/2020
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 12/11/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2018

Send til en kollega

0.05