23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 200-453803
Offentliggjort
17.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Opdateringer

Annullering
(07.12.2018)

Bevillingshaveren skal kunne afgive sin bestilling via tilbudsgivers hjemmeside, via e-mail, telefon, via nye tekniske løsninger, som tilbudsgiver udvikler, eksempelvis en app-løsning, der kan supplere eksisterende bestillingsmuligheder.
Det skal også være muligt for bevillingshaveren eller plejepersonalet at genbestille kateterhjælpemidler via læsevenlige, portofrie genbestillingskort. Genbestillingskort skal indeholde afkrydsningsfelter til de bevilgede produkter.

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den Danske Servicelov


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
Telefon: +45 58573434
E-mail: afred@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
E-mail: Kommunen@faxekommune.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
E-mail: Raadhus@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
29188599
Parkvej 37
Nykøbing F.
4800
Danmark
E-mail: Kommunen@guldborgsund.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 3
Holbæk
4300
Danmark
E-mail: post@holb.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141 B
Kalundborg
4400
Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Køge kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
E-mail: raadhus@koege.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Lejre Kommune
29188548
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
Danmark
E-mail: post@lejre.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lejre.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Næstved Kommune
29189625
Rådhuset, Teatergade 8
Næstved
4700
Danmark
E-mail: naestved@naestved.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.naestved.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
E-mail: kommune@odsherred.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Ringsted
18957981
Sct. Bendtsgade 1
Ringsted
4100
Danmark
E-mail: ringsted@ringsted.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Roskilde kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Slagelse kommune
29188505
Rådhuspladsen 9
Slagelse
4200
Danmark
E-mail: slagelse@slagelse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Solrød Kommune
68534917
Solrød Center 1
Solrød Strand
2680
Danmark
E-mail: kommune@solrod.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.solrod.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
E-mail: soroekom@soroe.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soroe.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Stevns Kommune
29208654
Rådhuspladsen 4
Store Heddinge
4660
Danmark
E-mail: stevns@stevns.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stevns.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1) Navn og adresser
Vordingborg
29189676
Valdemarsgade 43
Vordingborg
4760
Danmark
E-mail: vordingborg@vordingborg.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222002&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222002&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den Danske Servicelov

Sagsnr.: 330-2018-57590
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af kateterhjælpemidler på bevilling til borgere i 16 kommuner. Kateterhjælpemidler bevilges ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141200
33141240
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler en rammeaftale på levering af kateterhjælpemidler til borgere med en bevilling. Bevillingen gives ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør. Tilbudsgiver kan forvente at skulle håndtere et varierende antal bevillinger - for tiden ca. 4 700. Det frie leverandørvalg udgør i dag anslået mindre end 3% af den samlede omsætning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der skal vedlægges autorisation for sygeplejerskeuddannelse gældende for den sygeplejerske, som skal fungere som konsulent og skal varetage den sygeplejefaglige rådgivning på kateterområdet over for kommunerne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (bemærk at der er ekspeditionstid ved rekvireringen af attesten, der skal foreligge senest 2,5 uge efter, der er rettet henvendelse angående hensigt om indgåelse af kontrakt). Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel.

Kopi af tilbudsgivers seneste reviderede årsregnskab. Årsregnskabet skal have en positiv egenkapital.

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelse af tilbudsgivers organisation, herunder en generel beskrivelse af hierarki og ansvarsområder i forhold til de afdelinger/enheder hos tilbudsgiver, som vil være i kontakt med FUS-kommunerne i aftaleperioden.

En eller flere referencer inden for de seneste 3 år, (2016 -2018) på udførelse af tilsvarende leverancer inden for Servicelovens § 112-område med bevillingshåndtering og levering til større kommuner med over 100 000 indbyggere, eller til et indkøbsfællesskab af tilsvarende størrelse.

Dokumentationen skal indeholde kontraktperioden, kontaktoplysninger på relevant medarbejder hos kunden samt telefonnummer på kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Særlige hensyn: Af hensyn til at etablere en tilstrækkelig konkurrence om opgaven accepteres referencer også for en periode på 3 år, der inkluderer en 3-årig sammenhængende periode inden for årene 2014 - 2018, såfremt der ikke er referencer af nyere dato. Mindstekravene ovenfor om opgavens størrelse, kontaktoplysninger og telefonnummer skal stadig opfyldes.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er et krav at tilbudsgiver kan tilbyde et elektronisk bevillingshåndteringssystem ved opstart af rammeaftalen. Systemet skal håndtere bevillinger, leveranceregistreringer og statistik m.m. med det formål at forenkle de administrative procedurer mellem tilbudsgiver og kommunerne. Systemet skal som minimum indeholde:

— en bevillingsoversigt hvor det fremgår, hvad der er bevilget af kommunen,

— oplysninger om forbrug, som opdateres ved hver leverance,

— et statistikmodul som husker borgerens forbrug fra aftalestart til aftaleudløb.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Bevillingshaveren skal kunne afgive sin bestilling via tilbudsgivers hjemmeside, via e-mail, telefon, via nye tekniske løsninger, som tilbudsgiver udvikler, eksempelvis en app-løsning, der kan supplere eksisterende bestillingsmuligheder.

Det skal også være muligt for bevillingshaveren eller plejepersonalet at genbestille kateterhjælpemidler via læsevenlige, portofrie genbestillingskort. Genbestillingskort skal indeholde afkrydsningsfelter til de bevilgede produkter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2018

Send til en kollega

0.066