23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 202-458721
Offentliggjort
19.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre Kommune - på vegne af VIF

Vindere

Levering af urologiprodukter - overgang til udbud med forhandling

(05.02.2019)
OneMed A/S
P.O. Pedersens vej 16
8200 Aarhus N

Opdateringer

Rettelse
(23.10.2018)

III.1.3
I stedet for:
Læses:


Yderligere oplysninger
Teknisk og faglig kapacitet:
- Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbuddet). Med tilsvarende leverancer menes levering af urologiprodukter med tilhørende konsulentbistand.

Annullering
(18.12.2018)

Levering af urologiprodukter


Rødovre Kommune - på vegne af VIF

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rødovre Kommune - på vegne af VIF
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Tina Maria Edwards Nielsen
Telefon: +45 36377074
E-mail: udbud@rk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330936

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Alle 1
Albertslund
2620
Danmark
E-mail: albertslund@albertslund.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.albertslund.dk

I.1) Navn og adresser
Brøndby Kommune
65113015
Park Allé 160
Brøndby
2605
Danmark
E-mail: brondby@brondby.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brondby.dk

I.1) Navn og adresser
Dragør Kommune
12881517
Kirkevej 7
Dragør
2791
Danmark
E-mail: dragoer@dragoer.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dragoer.dk

I.1) Navn og adresser
Glostrup Kommune
65120119
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Danmark
E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.glostrup.dk

I.1) Navn og adresser
Hvidovre Kommune
55606617
Hvidovrevej 278
Hvidovre
2650
Danmark
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hvidovre.dk

I.1) Navn og adresser
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
E-mail: kommune@htk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.htk.dk

I.1) Navn og adresser
Ishøj Kommune
11931316
Ishøj Store Torv 20
Ishøj
2635
Danmark
E-mail: ishojkommune@ishoj.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ishoj.dk

I.1) Navn og adresser
Tårnby Kommune
20310413
Amager Landevej 76
Kastrup
2770
Danmark
E-mail: kommunen@taarnby.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.taarnby.dk

I.1) Navn og adresser
Vallensbæk Kommune
19583910
Vallensbæk Stationstorv 100
Vallensbæk Strand
2665
Danmark
E-mail: kommune@vallensbaek.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vallensbaek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222469&B=VIF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222469&B=VIF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af urologiprodukter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af urologiprodukter (eksklusiv bleer) til borgere i Vestegnens Indkøbsforum, der har bevilling efter Serviceloven, samt til kommunernes sygeplejedepoter med tilhørende konsulentbistand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141200
33141210
33141240
33141615
33141621
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af urologiprodukter (eksklusiv bleer) til borgere i Vestegnens Indkøbsforum, der har bevilling efter Serviceloven, samt til kommunernes sygeplejedepoter med tilhørende konsulentbistand.

Dragør og Tårnby tiltræder Rammeaftalen den 29.2.2020, når deres nuværende aftale udløber.

Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Rødovre Kommune er tovholder på udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i samarbejde og service / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved aftalestart være i besiddelse af en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på:

- Personskade på minimum 10 000 000 DKK,

- Tingskade på minimum 5 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav for deltagelse er en positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udbuddet vedrører levering af urologiprodukter (eksklusiv bleer) til borgere i Vestegnens Indkøbsforum, der har bevilling efter Serviceloven, samt til kommunernes sygeplejedepoter med tilhørende konsulentbistand.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 061-114007
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2018

Send til en kollega

0.084