23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 203-462856
Offentliggjort
20.10.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Botkyrka kommun

Logopedtjänster till Botkyrkas förskolor och skolor


Botkyrka kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Sverige
Kontaktperson: Kristina Soltani
E-post: kristina.soltani@botkyrka.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.botkyrka.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Logopedtjänster till Botkyrkas förskolor och skolor

Referensnummer: 2017:523
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

De specialistenheter som är i behov av logopedtjänster är:

Förskolan Granen, språkavdelningen Blå berget

Tal och språkenheten Hammerstaskolan

Uppskattad behov är ca 800 timmar/år.

För denna upphandling kommer vi att sluta avtal med en (1) leverantör.

Mål och syfte

Målet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en leverantör av logopedtjänster som kan tillgodose kommunens behov enligt omfattning och krav i detta upphandlingsdokument.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85100000
85140000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

De specialistenheter som är i behov av logopedtjänster är:

Förskolan Granen, språkavdelningen Blå berget

Tal och språkenheten Hammerstaskolan

Uppskattad behov är ca 800 timmar/år.

För denna upphandling kommer vi att sluta avtal med en (1) leverantör.

Mål och syfte

Målet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en leverantör av logopedtjänster som kan tillgodose kommunens behov enligt omfattning och krav i detta upphandlingsdokument.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 174-394797
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts på grund av inga inkomna anbud.

Visma annons: https://opic.com/id/afxsbgslcc

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Södertörns tingsrätt
Huddinge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2018

Send til en kollega

0.059