23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 203-463290
Offentliggjort
20.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Motala kommun

Drift vårdboende Skogsgården och Björkbladet


Motala kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Motala kommun
212000-2817
Drottninggatan 2
Motala
591 86
Sverige
Telefon: +46 123456789
E-post: stefan.johansson@motala.se
Fax: +46 143-53712
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.motala.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39559
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39559
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift vårdboende Skogsgården och Björkbladet

Referensnummer: UH-2018-144
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Drift av Skogsgården, särskilt boende med 28 lägenheter för äldre personer med demenssjukdom och Björkbladet, särskilt boende med 24 lägenheter för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85311100
85000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE123
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Motala

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Drift av Skogsgården, särskilt boende med 28 lägenheter för äldre personer med demenssjukdom och Björkbladet, särskilt boende med 24 lägenheter för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/10/2019
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Enligt villkoren i förfrågningsunderlaget

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 29/11/2018
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2018

Send til en kollega

0.056