23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 207-471852
Offentliggjort
26.10.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høring i forbindelse med udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmark (Positivlisten)


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Jensen
Telefon: +45 29391252
E-mail: Dorthe.Jensen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring i forbindelse med udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmark (Positivlisten)

Sagsnr.: 18/35752
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af Positivlisten til Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den af Region Syddanmark nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Det fremgår af punkt II.2.4) hvordan der afgives høringssvar.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141110
33141111
33141112
33141113
33141114
33141115
33141116
33141117
33141118
33141119
33141121
33141200
33141310
33141320
33141615
33141620
33141700
33141730
33141760
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De af Region Syddanmark udarbejdede udkast til udbudsmateriale kan downloades under fanen »Dokumenter« i regionens E-sourcing system CTM: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=REGIONSYDDK Dokumenterne findes på siden vedr. nærværende høring.

I høringen ønsker Region Syddanmark at få potentielle leverandørers input til det udarbejdede materiale, så der rammes så bredt som muligt.

Deadline for høringssvar er den 31.10.2018 kl. 23:59.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tagehøjde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2018

Send til en kollega

0.058