23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492755
Offentliggjort
08.11.2018

Udbyder

Umeå kommun

Konsulentstödda familjehem barn och unga


Umeå kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Umeå kommun
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Kontaktperson: Martin Deverud
Telefon: +46 90-161576
E-post: martin.deverud@umea.se
Fax: +46 90-161568
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umea.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39022
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39022
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulentstödda familjehem barn och unga

Referensnummer: 18141
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Umeå kommun genomför härmed tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun en upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och familjer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

A: Konsulentstödda familjehem

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Umeå kommun genomför härmed tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun en upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och familjer.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

B: Konsulentstödda familjehem med kompetens angående hedersrelaterat förtryck och våld

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Umeå kommun genomför härmed tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun en upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och familjer.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

C: Konsulentstödda familjehem med kvalificerat behandlingsinnehåll

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Umeå kommun genomför härmed tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun en upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och familjer.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 06/12/2018
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/11/2018

Send til en kollega

0.058