23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492760
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Örebro kommun

Upphandling av Driftentreprenad vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården


Örebro kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Örebro kommun
212000-1967
Box 30000
Örebro
701 35
Sverige
Kontaktperson: Lena Ljungsten
E-post: lena.ljungsten@orebro.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Driftentreprenad vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården

Referensnummer: Sov 113/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal på driftentreprenad för vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården för leverans till Örebro kommun

Upphandlingsdokumenten tillsammans med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning och nuläge

Denna upphandling avser avtal om driftentreprenad för vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården.

Kommunen har idag för både Skäpplandsgården och Sirishof avtal med Norlandia Care AB som sträcker sig fram till 31.8.2019.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85000000
85300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal på driftentreprenad för vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården för leverans till Örebro kommun

Upphandlingsdokumenten tillsammans med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning och nuläge

Denna upphandling avser avtal om driftentreprenad för vård- och omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården.

Kommunen har idag för både Skäpplandsgården och Sirishof avtal med Norlandia Care AB som sträcker sig fram till 31.8.2019.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 193-437390
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Brister i upphandlingsdokumentet

Visma annons: https://opic.com/id/afmiroecek

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/11/2018

Send til en kollega

0.048