23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 222-507519
Offentliggjort
17.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Varuförsörjningen

Kirurgiska instrument


Varuförsörjningen

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Varuförsörjningen
232100-0024
Virdings Allé 32 B
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Åsa Berggren
Telefon: +46 1861740316
E-post: asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxhjzcfmx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxhjzcfmx&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kirurgiska instrument

Referensnummer: VF2018-0015
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33169000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ny upphandling av kirurgiska instrument. 5 olika kategorier, engångsinstrument, avdelningskvalite, operationskvalite, övrigt sortiment och ev tandvård.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2018-0015 Kirurgiska instrument

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper: Engångsprodukter Prod.grupp 50-67Avdelningskvalité Prod. grupp 68-78 Operationskvalité Prod. grupp 79:1-21, 80:1-19, 81:1-19, 82:1-10, 83:1-17 och 84:1-3 Övriga Instrument Prod.grupp 79:22-50, 80:20-50, 81:20-50, 82:11-50, 83:18-50 och 85:1-50

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 5 800 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2019-04-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2021-03-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 232 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33100000
33141121
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ny upphandling av kirurgiska instrument. 5 olika kategorier, engångsinstrument, avdelningskvalite, operationskvalite, övriga instrument.

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2018-0015 Kirurgiska instrument

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper: Engångsprodukter Prod. grupp 50-67 Avdelningskvalité Prod.grupp 68-78 Operationskvalité Prod.grupp 79:1-21, 80:1-19, 81:1-19, 82:1-10, 83:1-17 och 84:1-3 Övriga Instrument Prod. grupp 79:22-50, 80:20-50, 81:20-50, 82:11-50, 83:18-50 och 85:1-50

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 5 800 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2019-04-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2021-03-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/12/2018
Lokal tid: 00:00
Plats:

Uppsala

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppning kommer att ske på varuförsörjningen kontor i Uppsala. Ansvarig kategoriledare samt en kollega kommer att vara med vid anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/11/2018

Send til en kollega

0.067