23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 222-507825
Offentliggjort
17.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Hovedstaden

1 stk. PET/CT skanner til NOH


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
Telefon: +45 38665807
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

1 stk. PET/CT skanner til NOH

Sagsnr.: 2091
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

1 stk. PET/CT skanner til NOH.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 265 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33124100
33124200
33110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1 stk. PET/CT skanner til NOH.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. PET/CT Skanner er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse krav vedrører Ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

— Absolut kvantificering af sporstofoptag spiller en tiltagende rolle i PET. Dette kræver skannere med tilstrækkeligt synsfelt til at dække enkelt organer (lever, nyrer) og hjerte i samme PET synsfelt. Bariatriske og klaustrofobiske patienter kan i dag være udelukket for PET undersøgelser, så for også at kunne tilbyde undersøgelser til flest mulige af disse patienter ønskes skannere med størst mulig gantry-åbning og kontinuerlig lejebevægelse. Siemens Biograph Vision er eneste skanner på markedet med kombinationen af gantry-åbning på 78 cm, aksialt PET synsfelt på 26 cm, SiPM-baseret PET detektorteknologi,

— Den har kontinuert lejebevægelse ved PET-optagelser (FlowMotion), som muliggør hurtigere undersøgelser, hvilket muliggør, at den ønskede produktion kan realiseres. Derudover vil billedkvalitet og nøjagtigheden af semi-kvantitative målinger (SUV) typisk øges ved anvendelse af FlowMotion. Siemens Biograph Vision skannerer den eneste, som opfylder dette,

— Skanneren har fodhængt leje, hvilket bevirker at leje-nedbøjningen vil være den samme på både CT- og PET-billederne. Dette giver en mere præcis co-registrering af CT- og PET-billederne, hvilket medfører maksimal præcision ved strålebehandlingen,

— Skanneren har integreret vandkøling, som giver en relativ nem tilslutning, da eksisterende skanner også er vandkølet. Vandkølingen medfører desuden et betydeligt lavere støjniveau i skannerrummene og dermed bedre komfort for patienter samt et bedre arbejdsmiljø for personalet,

— Det er en 64 slices CT skanner (fordelt på 32 detektorrækker).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 209-477450
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

PET/CT skanner til NOH

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Siemens Healthcare A/S
88578228
Borupvang 9
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 265 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2018

Send til en kollega

0.063