23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-537282
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Kronoberg

Anestesi Intensivvård förbrukningsartiklar andningsvård


Region Kronoberg

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Kronoberg
232100-0065
Upphandlingsenheten
Växjö
351 88
Sverige
Kontaktperson: Eva Edman
E-post: eva.edman@kronoberg.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ltkronoberg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Anestesi Intensivvård förbrukningsartiklar andningsvård

Referensnummer: 17RK1671
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33140000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser upphandlade myndigheters behov av produkter inom området anestesi- och intensivvård, ambulans- och akutsjukvård samt ventilator assiterad vård i hemmen. Beskrivning i bilaga 1 anbudsmall och bilaga 2 kravspecifikation. Avtal kommer att upprättas med antagna leverantörer för avrop från Materialdepån samt verksamheter vid sjukhusen i Kronoberg och Blekinge.

Som exempel kan nämnas; narkos- och ventilatorslangar, endotrakealtuber, larynxmasker, narkos- och NIV masker, CPAP, svalg- och nästuber, sugkatetrar, O2 grimmor- och masker, nebuliseringsset, fuktvärmeväxlare, ventrikelsonder, EKG elektroder, värmetäcken, thoraxdränage mm.

Det totala beräknade värdet för aktuella produkter i denna upphandling uppgår till ca 5,6 miljoner SEK per år, baserad på föregående års volymer och priser (faktiska eller uppskattade).

Avtalsperiod fr.o.m. 1.2.2019 - 31.1.2021 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 22 400 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33000000
33141321
33157000
33157100
33170000
33171100
33172100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser upphandlade myndigheters behov av produkter inom området anestesi- och intensivvård, ambulans- och akutsjukvård samt ventilator assiterad vård i hemmen. Beskrivning i bilaga 1 anbudsmall och bilaga 2 kravspecifikation. Avtal kommer att upprättas med antagna leverantörer för avrop från Materialdepån samt verksamheter vid sjukhusen i Kronoberg och Blekinge.

Som exempel kan nämnas; narkos- och ventilatorslangar, endotrakealtuber, larynxmasker, narkos- och NIV masker, CPAP, svalg- och nästuber, sugkatetrar, O2 grimmor- och masker, nebuliseringsset, fuktvärmeväxlare, ventrikelsonder, EKG elektroder, värmetäcken, thoraxdränage mm.

Det totala beräknade värdet för aktuella produkter i denna upphandling uppgår till ca 5,6 miljoner kronor per år, baserad på föregående års volymer och priser (faktiska eller uppskattade).

Avtalsperiod fr.o.m 1.2.2019 - 31.1.2021 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Lägsta pris som uppfyller ställda utvärderingskrav / Viktning: Nej
Kostnadskriterium - Namn: Lägsta pris som uppfyller ställda utvärderingskrav / Viktning: Nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 055-121292
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Dentsply IH AB
556051-8812
Box 14
Mölndal
431 21
Sverige
E-post: marica.malmstrom@wellspect.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.wellspect.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 285 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 285 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Codan Triplus AB
556080-8841
Box 10233
Kungsbacka
434 23
Sverige
E-post: avtal@codantriplus.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress: http://www.codantriplus.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 500.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 20 500.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Cook Sweden AB
556246-1086
Stora Åvägen 19 A
Askim
436 34
Sverige
E-post: tendersservice.scandinavia@cookmedical.com
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 318 600.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 318 600.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
3M Svenska Aktiebolag
556021-9684
Sollentuna
191 89
Sverige
E-post: joakim.sandstrom@mmm.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.3m.com/se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 277 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 277 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mediplast AB
556140-9011
Box 1004
Malmö
212 10
Sverige
E-post: maria.stertman@mediplast.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.mediplast.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 491 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 491 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Karo Pharma Sverige AB
556767-3784
Nybrokajen 7
Stockholm
111 48
Sverige
E-post: conny.fridell@karopharma.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 857 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 857 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vygon (Sweden) AB
556573-8027
Högströmsgatan 16
Skellefteå
931 33
Sverige
E-post: julia.wehrend@vygon.se
Nuts-kod: SE331
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 770 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 770 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ConvaTec (Sweden) AB
556754-8473
Box 15138
Bromma
167 51
Sverige
E-post: monika.engblom@convatec.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.convatec.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 111 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 111 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AMBU A/S
516405-0154
Helsingborg
Sverige
E-post: sales.se@ambu.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.ambu.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 645 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 645 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Fenik AB
556690-8207
Ekbacksvägen 28
Bromma
168 69
Sverige
E-post: rosita@fenik.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 907 500.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 907 500.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Milmedtek AB
556547-3617
Idrottsvägen 10 B
Nättraby
370 24
Sverige
E-post: anette@milmedtek.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress: http://www.milmedtek.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 195 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 195 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mermaid Medical A/S
27924492
Frydensbergvej 25
Stenløse
3660
Danmark
E-post: dal@mermaidmedical.com
Nuts-kod: DK02

Internetadress: http://www.mermaidmedical.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Smiths Medical Sverige AB
556563-1537
Box 1143
Kista
164 22
Sverige
E-post: info.sweden@smiths-medical.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://smiths-medical.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 858 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 858 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mediq Sverige AB
556252-2317
Box 10302
Kungsbacka
434 24
Sverige
E-post: exclusive.anbud@mediq.com
Nuts-kod: SE231

Internetadress: http://www.mediqsverige.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 980 000.00 SKK
Kontraktets/delens totala värde: 980 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Fisher & Paykel Healthcare AB
556729-8822
Vretenvägen 13 B 4TR
Solna
171 54
Sverige
E-post: diana.larsson@fphcare.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.fphcare.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 583 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 583 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Intersurgical AB
556898-8868
Svärdvägen 3A
Danderyd
182 33
Sverige
E-post: anette.g.eklind@intersurgical.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
GM Gröndorf medical AB
556591-8926
Box 1341
Helsingborg
251 13
Sverige
E-post: hn@gm-medical.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.gm-medical.dk

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 21 400.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 21 400.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Infiniti Medical AB
556389-3675
Box 3145
Täby
183 03
Sverige
E-post: eva.hogner@infiniti.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 170 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 170 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Dräger Sverige AB
556629-5100
Borgarfjordsgatan 13 B
Kista
164 40
Sverige
E-post: anbudsverige2@draeger.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 42 700.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 42 700.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Timik AB
556968-6537
Box 426
Sollentuna
191 24
Sverige
E-post: susanne.larsson@timikgroup.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 254 400.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 254 400.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SECMA AB
556719-7487
Stora Åvägen 21
Askim
436 34
Sverige
E-post: jn@secma.dk
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.SE-CMA.SE

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 305 400.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 305 400.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Alere AB
556579-4301
Box 1147
Kista
164 22
Sverige
E-post: linda.eriksdotter@alere.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 42 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 42 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 28
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Dolema Aktiebolag
556615-8373
Bergkällavägen 27A
Sollentuna
192 79
Sverige
E-post: claes.dahlin@dolema.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.dolema.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 582 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 582 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.059