23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 236-539354
Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(07.12.2018)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Opgradering af eksisterende Siemens Vista udstyr til Atellica Solution


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Brian Albrechtsen
Telefon: +45 21581567
E-mail: brian.albrechtsen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af eksisterende Siemens Vista udstyr til Atellica Solution

Sagsnr.: U-2018-035523-BA18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland har til hensigt, at indgå kontrakt med Siemens Healthcare om opgradering af eksisterende Siemens Vista udstyr til Atellica Solution.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33120000
33127000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland har til hensigt, at indgå kontrakt med Siemens Healthcare om opgradering af eksisterende Siemens Vista udstyr til Atellica Solution.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Region Nordjylland agter at indgå aftale med Siemens Healthcare om levering og installering af Atellica Solution uden omkostninger for Region Nordjylland.

Region Nordjylland forpligter sig til at købe forbrugsvarer ved Siemens Healthcare til Atellica Solution. Forbrugsvarer er proprietære.

Kontraktens/Delkontraktens samlede værdi er derfor ikke 1kr., som anført i punkt II.1.7.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Nordjylland har til hensigt, at indgå kontrakt med Siemens Healthcare om opgradering af eksisterende Siemens Vista udstyr til Atellica Solution. Anskaffelsen foretages som et suppleringskøb omfattet af Udbudslovens § 81 stk. 1, nr. 2, idet der foretages supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til udvidelse af allerede foretagne installationer.

Regionshospital Nordjylland ønsker at fortsætte med nuværende båndløsning fra 2014. Nye kemi/immunkemiinstrumenter skal derfor kunne tilkobles Aptio by Siemens og benytte CentraLink som Middleware. Endvidere ønskes nuværende regler og algoritmer i CentraLink bibeholdt, hvilket indebærer minimal oplæring af personalet i forhold til godkendelse af analyseresultater. Eksisterende opkobling til Laboratorie informations system (Labka) ønskes anvendt fremfor ny opkobling. Tilkobling af nye instrumenter kræver ombygning/udvidelse af eksisterende bånd, hvilket øger nedetiden. Flest mulige af KBA´s analyser skal forblive automatiseret – herunder PIIINP. Nuværende TAT ønskes bibeholdt efter opgradering af instrumenter.

Et leverandørskifte ville således gøre det nødvendigt for Ordregiver at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regner fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Siemens Healthcare A/S
88578228
Borupvang 9
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Nordjylland agter at indgå aftale med Siemens Healthcare om levering og installering af Atellica Solution uden omkostninger for Region Nordjylland.

Region Nordjylland forpligter sig til at købe forbrugsvarer ved Siemens Healthcare til Atellica Solution. Forbrugsvarer er proprietære.

Kontraktens/Delkontraktens samlede værdi er derfor ikke 1kr., som anført i punkt II.1.7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018

Send til en kollega

0.079