23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-013684
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Västerbottens läns landsting

Vindere

C2 Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssytem

(10.05.2019)
Zimmer Biomet Sweden AB
Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

C1 Bencement med antibiotika inkl blandningssystem

(10.05.2019)
Heraeus Medical AB
Mäster Samuelsgatan 60
11121 STOCKHOLM

C2 Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssytem

(10.05.2019)
Heraeus Medical AB
Mäster Samuelsgatan 60
11121 STOCKHOLM

A6 Protes axel, metafysär förankring

(10.05.2019)
Link Sweden Aktiebolag
Box 180
18422 Åkersberga

C1 Bencement med antibiotika inkl blandningssystem

(10.05.2019)
Zimmer Biomet Sweden AB
Industrivägen 4
43361 Sävedalen

A6 Protes axel, metafysär förankring

(10.05.2019)
Zimmer Biomet Sweden AB
Industrivägen 4
43361 Sävedalen

A6 Protes axel, metafysär förankring

(10.05.2019)
Arthrex Sverige AB
Textilgatan 43
12030 Stockholm

A6 Protes axel, metafysär förankring

(10.05.2019)
Johnson & Johnson Aktiebolag
Box 4014
169 04 SOLNA

C1 Bencement med antibiotika inkl blandningssystem

(10.05.2019)
Johnson & Johnson Aktiebolag
Box 4014
169 04 SOLNA

A6 Protes axel, metafysär förankring

(10.05.2019)
Tornier Scandinavia A/S
Teglgårdsparken 26
5500 Middelfart

Ortopediska implantat


Västerbottens läns landsting

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Avdelning för upphandling
Umeå
901 85
Sverige
Kontaktperson: Martin Sedin
Telefon: +46 90-7859252
E-post: martin.sedin@vll.se
Nuts-kod: SE331

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vll.se/upphandling

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=40109
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=40109
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ortopediska implantat

Referensnummer: HSN 43-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33183100
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar ramavtal inom ortopediska implantat och bencement till Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland och avser position Axel 6 (A6) Protes axel, metafysär förankring, position Cement 1 (C1) Bencement med antibiotika inkl. blandningssystem samt position Cement 2 (C2) Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssystem.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

A6 Protes axel, metafysär förankring

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33183100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar ramavtal inom ortopediska implantat och bencement till Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland och avser position Axel 6 (A6) Protes axel, metafysär förankring, position Cement 1 (C1) Bencement med antibiotika inkl. blandningssystem samt position Cement 2 (C2) Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssystem.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 26/04/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

C1 Bencement med antibiotika inkl. blandningssystem

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33183100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar ramavtal inom ortopediska implantat och bencement till Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland och avser position Axel 6 (A6) Protes axel, metafysär förankring, position Cement 1 (C1) Bencement med antibiotika inkl. blandningssystem samt position Cement 2 (C2) Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssystem.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 26/04/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

C2 Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssytem

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33183100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar ramavtal inom ortopediska implantat och bencement till Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland och avser position Axel 6 (A6) Protes axel, metafysär förankring, position Cement 1 (C1) Bencement med antibiotika inkl. blandningssystem samt position Cement 2 (C2) Bencement med antibiotika för revision inkl. blandningssystem.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 26/04/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/02/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/08/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 13/02/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/01/2019

Send til en kollega

0.088