23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-014057
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Östergötlands läns landsting

Epiduralset och spinalkanyler


Östergötlands läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Östergötlands läns landsting
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sverige
Kontaktperson: Mats Tybell
E-post: Mats.Tybell@regionostergotland.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Epiduralset och spinalkanyler

Referensnummer: UC-2018-03
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser epiduralset, separatförpackade Touhynålar, filter och tvättset.

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Anbud kan lämnas på följande områden:

Anbudsområde EpiduralsetAnbudsområde Spinalkanyl skärande

Anbudsområde Spinalkanyl icke-skärande

Anbudsområde Blockadset

Flera leverantörer kan bli antagna i spinal kategorin skärande och icke skärande.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde Epiduralset

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33141328
33171300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Epiduralset

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde Spinalkanyl Skärnade

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33140000
33141220
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Spinalkanyl för regional blockad

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde Spinalkanyl Icke Skärande

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33140000
33141220
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Spinalkanyl för Regional Blockad

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde Blockadset

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33100000
33140000
33141000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tvättset för Blockader

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 238-543305
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbryts pga att flera produkter måste brytas ut i flera anbudsområden

Visma annons: https://opic.com/id/afceskxeur

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/01/2019

Send til en kollega

0.061