23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-014143
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skanderborg Kommune

EU-udbud på levering af brystproteser til Jysk Fællesindkøb


Skanderborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
Telefon: +45 87947182
E-mail: tfl@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92078036.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
Telefon: +45 87947182
E-mail: tfl@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.1) Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189714
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Ditte Kirk
Telefon: +45 89641010
E-mail: dine@favrskov.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1) Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Lundbergsvej 2
Ebeltoft
8400
Danmark
Kontaktperson: Malle Grimnitz
Telefon: +45 87535556
E-mail: mtg@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
Telefon: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Christina Toft Bertelsen
Telefon: +45 99156337
E-mail: ctgr@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk

I.1) Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
29189455
Ndr. Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
Kontaktperson: Anni Clemensen
Telefon: +45 97113048
E-mail: ancle@Mariagerfjord.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 88
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Lone Nørgaard Andersen
Telefon: +45 99887534
E-mail: lnan@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
Telefon: +45 87878983
E-mail: bsch@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på levering af brystproteser til Jysk Fællesindkøb

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33184400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser samt dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 i følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Rebild, Norddjurs, Viborg, Mariagerfjord, Syddjurs, Favrskov, Skive og Skanderborg Kommuner.

Der indgås én samlet aftale med samme leverandør for en periode på 4 år. Efter 24 måneder kan rammeaftalen opsiges af Ordregiver med et 12 måneders varsel således minimumslængden på rammeaftalen er 36 måneder.

Ordregiver yder ikke tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning.

Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 956 548.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK042
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser samt dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 i følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Rebild, Norddjurs, Viborg, Mariagerfjord, Syddjurs, Favrskov, Skive og Skanderborg Kommuner.

Der indgås én samlet aftale med samme leverandør for en periode på 4 år. Efter 24 måneder kan rammeaftalen opsiges af Ordregiver med et 12 måneders varsel således minimumslængden på rammeaftalen er 36 måneder.

Efter indgåelse af rammeaftale handler de i dette udbud deltagende ordregivende myndigheder med den vindende Tilbudsgiver som individuelle juridiske parter.

Ordregiver yder ikke tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning.

Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg, hvilket medfører, at borgere frit kan vælge anden leverandør end den, kommunen har indgået aftale med. Benyttes det frie hjælpemiddelvalg kan borgeren maksimalt få bevilget tilskud, svarende til det beløb, som kommunen vil kunne anskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til den rammeaftale, som vil blive indgået på baggrund af dette udbud.

Implicit i det frie hjælpemiddelvalg ligger også, at borgeren til enhver tid har mulighed for at vælge et dyrere produkt end det, kommunen bevilger som værende det bedst egnede og billigste. En eventuel prisforskel skal da afregnes direkte mellem borger og Tilbudsgiver.

Det forventede forbrug er alene et estimat, der ikke er bindende for Ordregiver, idet behovet vil være afhængigt af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til Servicelovens § 112 samt i hvilket omfang borger gør brug af det frie hjælpemiddelvalg, herunder borgers frie valg af leverandør.

Følgende kommuner deltager i udbuddet:

- Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro,

- Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

- Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive,

- Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg,

- Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa,

- Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup,

- Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft,

- Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Krav til ydelsen fremgår af Bilag 2 Kravspecifikation og Bilag 3 Tilbudsliste.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 191-431303
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU-udbud på levering af brystproteser til Jysk Fællesindkøb

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Namadi Care ApS
Trangstræde 15
Randers C
8900
Danmark
Telefon: +45 33606260
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 956 548.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner deltager i udbuddet:

- Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro,

- Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

- Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive,

- Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg,

- Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa,

- Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup,

- Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft,

- Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

ESPD:

Tilbudsgiver skal i ESPD-dokumentet bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller udelukkelsesgrundene i § 136, nr. 1)-3). Ordregiver stiller desuden krav om at Tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs).

Inden Tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den Tilbudsgiver, som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Pris, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2.

Ordregiver vil kræve følgende dokumentation:

1) Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen.

2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD-dokumentet jf. Udbudslovens § 154.

Hvis Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal Tilbudsgiver endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på en anden passende måde, jf. Udbudslovens § 154, stk. 2.

3) Vedrørende teknisk og/eller faglig formåen:

Detaljeret referenceliste indeholdende: referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og omsætning (og valuta) jf. Udbudslovens § 155.

Er Tilbudsgiver et konsortium eller baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/enhed.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Udbudsbilag A), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til Ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning for konsortiet, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med Ordregiver.

Spørgsmål og svar:

Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål stilles skriftligt, på dansk via Mercell. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser til blive offentliggjort via Mercell.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og Tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Se udbudsbetingelserne for nærmere beskrivelse af krav til tilbuddets indhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere jf. § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2019

Send til en kollega

0.199