23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 009-015805
Offentliggjort
14.01.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aarhus Kommune, Børn og Unge

Aarhus Kommune - Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr


Aarhus Kommune, Børn og Unge

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Børn og Unge
Tandplejen Aarhus, Grøndalsvej 2
Viby J.
8260
Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
Telefon: +45 41858285
E-mail: lagu@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Totalrådgiver, Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Franka Raun Bungarten
Telefon: +45 51612458
E-mail: frbu@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aarhus Kommune - Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33190000 - IA25
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med opførelsen af ny tandreguleringsklinik med 21 behandlingsenheder på Nordbyvej 23, 8260 Viby J, skal Aarhus Kommune indkøbe dentale behandlingsenheder og tilhørende inventar.

Indkøbet sker i form af et EU-udbud, som forventes offentliggjort februar/marts 2019.

Nærværende høringsmateriale har til formål at forbedre det foreliggende udkast til udbudsmateriale, så Aarhus Kommune kan skabe de bedst mulige vilkår for interesserede leverandører af dentaludstyr og inventar til nybyggeriet.

Der findes en detaljeret beskrivelse af høringsforløbet i dokumentet: 'Nordbyvej_B01_C09_001_Høringsinformation'.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Y255 Specialinventar

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000
39100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Nordbyvej 23

8260 Viby J.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren bedes ved en gennemgang af de tekniske specifikationer (downloades af leverandøren fra ’byggeprojekt.dk’) konstatere, hvorvidt leverandøren kan levere specialinventar som ønsket i de tekniske specifikationer.

De tekniske specifikationer består af beskrivelser og tegninger.

Se pkt. VI.3) Supplerende oplysninger.

Denne delkontrakt omfatter levering og montering af specialinventar til nyopført tandreguleringsklinik.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende inventar (listen er ikke udtømmende):

— borde,

— hylder,

— dispenser,

— skabe,

— skuffeskabe,

— installationskasser,

— bordplader,

— vaske.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Y256 Specialudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000
33130000
33192410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Nordbyvej 23

8260 Viby J.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren bedes ved en gennemgang af de tekniske specifikationer (downloades af leverandøren fra ’byggeprojekt.dk’) konstatere, hvorvidt leverandøren kan levere specialudstyr som ønsket i de tekniske specifikationer.

De tekniske specifikationer består af beskrivelser og tegninger.

Se pkt. VI.3) Supplerende oplysninger.

Denne delkontrakt omfatter levering og montering af specialudstyr til nyopført tandreguleringsklinik.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende udstyr (listen er ikke udtømmende):

— lattergas,

— quooker,

— køleskab,

— klinikstole,

— autoklaveposesvejser,

— vandbehandlingsanlæg,

— autoklaver.

Arbejdet omfatter desuden demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr i et begrænset omfang.

Det omfatter i hovedtræk følgende udstyr (listen er ikke udtømmende):

— alginatudrører,

— vista scanner,

— mobil gipstrimmer,

— planmeca prox,

— panorama planmega,

— autoklaveposesvejser,

— dental opvasker,

— dac autoklaver,

— lisa autoklaver.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er fri og offentlig adgang til høringsmaterialet, som findes på 'byggeprojekt.dk' med udbudsnavnet '[03904] Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr'.

Høringsmaterialet er tilgængeligt samme dag som offentliggørelsen af nærværende forhåndsmeddelelse.

Høringsmaterialet findes her: https://app.byggeprojekt.dk/public/1409-Tandreguleringsklinik,_Viby_-_Specialinventar_og_-udstyr

Vejledning til anvendelse af 'byggeprojekt.dk' og oprettelse af brugerprofil findes via hjælpefunktionen i 'byggeprojekt.dk'.

Det overordnede formål med høringen er at give interesserede virksomheder et grundigt kendskab, til det kommende udbud af indkøb af dentalt udstyr mm. til nybyggeriet på Nordbyvej 23 i Viby J.

Det er Aarhus Kommunes ønske at interesserede virksomheder, med deres svar på høringsskemaet, kan påvirke den endelige udformning af udbudsmaterialet, så dette er bedst muligt optimeret til de virksomheder og produkter som findes bredt på markedet.

Aarhus Kommune indbyder derfor hermed til, at interesserede virksomheder og kommende tilbudsgivere på udbuddet, læser materiale og tegninger grundigt i gennem og fremsender deres kommentarer og input til høringsmaterialet, som nærmere beskrevet nedenfor.

Interesserede virksomheder kan kommentere på alle dele af høringsmaterialet, og på den måde få mulighed for at påvirke den endelige udformning af udbudsmaterialet ved det kommende udbud, dette være sig tekniske beskrivelser af udstyr og inventar, tegninger, udbudsbetingelser osv.

Høringsmaterialets tegninger og beskrivelser er udarbejdet af Rambøll på grundlag af dialog med personale/brugere fra Aarhus Kommune og rådgivning fra Frits Gandrup, Plandent A/S.

Plandent A/S er ikke længere tilknyttet projektet som rådgiver, og vil ikke blive konsulteret yderligere.

Den modtagne rådgivning fra Plandent A/S har været rettet mod de dentaltekniske specifikationer for specialinventar og specialudstyr – især i relation til placering af behandlingsstole, teknikmodul hertil, tidsplan og demonstration af forskellige stoletypers egenskaber.

Idet der kan være risiko for, at de tekniske beskrivelser ikke er tilstrækkeligt brede og favnende i forhold til tilgængelige produkter fra øvrige leverandører på markedet for dentaludstyr og behandlingsunits (behandlingsstole), er det vigtigt for sikring af størst mulig gennemsigtighed i det kommende udbud, at virksomheder som er interesserede i at give tilbud ved det kommende udbud, fremsender udfyldte høringsskemaer og andet materiale, som kan øge Aarhus Kommunes indsigt i markedet og tilgængelige produktvarianter mm.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2019

Send til en kollega

0.101