23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064680
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om indkøb af rørpostsystem


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Martin Djørup
Telefon: +45 29490347
E-mail: martin.djorup@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af rørpostsystem

Sagsnr.: 18/61432
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark agter at anskaffe 7 stk. Tempus600 Vita afsenderstationer inkl. rørføring fra afsenderstationer til modtagermodul i nyt laboratorium, samt omkobling af eksisterende 6 stk. Tempus600 rørpostsystemer i eksisterende hus til modtagermodul i nyt laboratorium.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 176 100.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Aabenraa

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark agter at anskaffe 7 Tempus600 Vita afsenderstationer inkl. rørføring fra afsenderstationer til modtagermodul i nyt laboratorium, samt omkobling af eksisterende 6 stk. Tempus600 rørpostsystemer i eksisterende hus til modtagermodul i nyt laboratorium.

De i alt 13 afsenderenheder kobles sammen med Tempus modtageenhed i laboratoriet. Det er kun Tempus600 / Tempus600 Vita systemer, der kan kobles til Tempus modtageenhed på laboratoriet.

Ordregiver har lavet en markedsundersøgelse og kan ikke finde andre leverandører, som kan levere 25 mm rørpost uden yderligere emballering eller pakning. Det pågældende system er det eneste system på markedet, som sikkert kan transportere blodprøver enkeltvis. Systemet skal ydermere kunne bruges på de nuværende eksisterende rørføringer for Tempus.

Ordregiver kan derfor ikke finde andre alternativer på markedet, og agter at foretage udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Der er tale om en direkte tildeling / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: Direkte tildeling
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for indkøb af yderligere 5 Tempus600 Vita. Gældende til den 31.12.2019.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Syddanmark agter at anskaffe 7 Tempus600 Vita afsenderstationer inkl. rørføring fra afsenderstationer til modtagermodul i nyt laboratorium, samt omkobling af eksisterende 6 stk. Tempus600 rørpostsystemer i eksisterende hus til modtagermodul i nyt laboratorium.

De i alt 13 afsender enheder kobles sammen med Tempus modtageenhed i laboratoriet. Det er kun Tempus600 / Tempus600 Vita systemer, der kan kobles til Tempus modtageenhed på laboratoriet.

Ordregiver har lavet en markedsundersøgelse og kan ikke finde andre leverandører, som kan levere 25 mm rørpost uden yderligere emballering eller pakning. Det pågældende system er det eneste system på markedet, som sikkert kan transportere blodprøver enkeltvis. Systemet skal ydermere kunne bruges på de nuværende eksisterende rørføringer for Tempus.

Ordregiver kan derfor ikke finde andre alternativer på markedet, og har derfor gennemført udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 244-558427
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Entreprisekontrakt vedr. levering, installering og idriftsætning af Tempus 600 og Tempus Vita rørpostsystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/02/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
TIMEDICO A/S
34593531
Brogesvej 18
Bording
7441
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 176 100.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 176 100.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf:

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.064