23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064752
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Varuförsörjningen

Tandvårdsmaterial, förbrukning


Varuförsörjningen

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 020-042466)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Varuförsörjningen
232100-0024
Virdings Allé 32B, hus 13 plan 3
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Öyvind Bjerke
E-post: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tandvårdsmaterial, förbrukning

Referensnummer: VF2018-0004
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33141800
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2018-0004 Tandvårdsmaterial, förbrukning

Upphandlingen avser ramavtal och är indelad i 140 produktgrupper som omfattar följande material:

Tandfyllnadsmaterial

Endodontimaterial

Leksaker

Profylaxmaterial

Puts och polering

Engångsmaterial

Röntgenmaterial och skyddsutrustning

Utrustning, tillbehör

Avtrycksmaterial

Instrument

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:51 000 000 kr,dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2019-06-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2022-05-31

Avtalslängden är 36 månader med möjlighet till 1 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 020-042466

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/02/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/02/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.072