23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064753
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Jönköpings län

Hörsel- och kommunikationslösningar (Sydöstra-J)


Region Jönköpings län

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 015-030717)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Jönköpings län
232100-0057
Box 1024
Jönköping
551 11
Sverige
Kontaktperson: Karolina Mak
E-post: karolina.mak@rjl.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rjl.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hörsel- och kommunikationslösningar (Sydöstra-J)

Referensnummer: RJL 2018/2959
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33185000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Samupphandling, Sydöstra sjukvårdsregionen, utav hörsel- och kommunikationslösningar. Med Hörsel- och kommunikationslösningar avses produkter hörapparater och tillbehör med egenskaper som kan hantera audiologiska behov av olika grad och typ av hörselnedsättning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 015-030717

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 29/05/2020
Ska det stå:
Datum: 21/02/2020
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.071