23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065444
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Holbæk Kommune

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser


Holbæk Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 2
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
Telefon: +45 72361239
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.holbaek.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

I.1) Navn og adresser
Lejre Kommune
29188545
Hvalsø
4330
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
18957981
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ringsted.dk

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://slagelse.dk

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404.
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://roskilde.dk

I.1) Navn og adresser
Sorø Kommune
29 18 99 94
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://soroe.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

Sagsnr.: 18/49921
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser til 7 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Rammeaftalen udbydes i 2 geografisk opdelt delaftaler, hvor hver delaftale tildeles én leverandør, vilkår nærmere fastsat i udbudsmaterialet. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. Kommunerne ønsker tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper: SPL – autoriseret sygeplejerske, SSA – autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ – sygehjælper, plejer, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte – andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 407 919 342.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79624000
85141210
85144100
98513300
98513310
85141200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale 1 vedrører levering af Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser til: Odsherred, Holbæk, Lejre og Roskilde kommune.

Følgende faggrupper er omfattet: SPL – autoriseret sygeplejerske, SSA – autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ – sygehjælper, plejer, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte – andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141200
85141210
85144100
79624000
98513310
98513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale 2 vedrører levering af Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser til: Slagelse, Sorø, Ringsted kommune.

Følgende faggrupper er omfattet: SPL – autoriseret sygeplejerske, SSA – autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ – sygehjælper, plejer, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte – andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 242-553454
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/02/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bemandingskompagniet A/S
27664989
Nærum
Danmark
E-mail: tip@bemandingskompagniet.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 211 874 687.00 DKK / Højeste bud: 281 259 501.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/02/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bemandingskompagniet A/S
27664989
Nærum
Danmark
E-mail: tip@bemandingskompagniet.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 196 044 655.00 DKK / Højeste bud: 259 451 149.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 45
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, eller udbudslovens § 171, stk. 4

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.074