23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119336
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Västerbottens läns landsting

Diskdesinfektor


Västerbottens läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Avdelning för upphandling
Umeå
901 85
Sverige
Telefon: +46 90-7858558
E-post: malin.perneholm@vll.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vll.se/upphandling

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektor

Referensnummer: VLL 540-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33168000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser diskdesinfektorer och diskstationer för endoskop och omfattar:

• Diskdesinfektor genomräckningsmodell

• Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

• Diskstation

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektor genomräckningsmodell

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33168000
39330000
33191000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser diskdesinfektorer och diskstationer för endoskop och omfattar:

• Diskdesinfektor genomräckningsmodell

• Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

• Diskstation

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33168000
39330000
33191000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser diskdesinfektorer och diskstationer för endoskop och omfattar:

• Diskdesinfektor genomräckningsmodell

• Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

• Diskstation

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Diskstation

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33168000
39330000
33191000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser diskdesinfektorer och diskstationer för endoskop och omfattar:

• Diskdesinfektor genomräckningsmodell

• Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

• Diskstation

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 209-476626
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektor genomräckningsmodell

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Olympus Sverige Aktiebolag
556189-2794
Box 1816
Solna
171 23
Sverige
Telefon: +46 87353406
E-post: annica.gudmunds@olympus.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 267 002.52 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektor ej genomräckningsmodell

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Olympus Sverige Aktiebolag
556189-2794
Box 1816
Solna
171 23
Sverige
Telefon: +46 87353406
E-post: annica.gudmunds@olympus.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 662 614.97 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Diskstation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Olympus Sverige Aktiebolag
556189-2794
Box 1816
Solna
171 23
Sverige
Telefon: +46 87353406
E-post: annica.gudmunds@olympus.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 220 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.061