23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119344
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Skåne, Koncerninköp

Nationell upphandling av Intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom


Region Skåne, Koncerninköp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Koncerninköp
232100-0255
Koncernkontoret
Kristianstad
291 89
Sverige
Kontaktperson: Berit Nilsson
E-post: berit.e.nilsson@skane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skane.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Nationell upphandling av Intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom

Referensnummer: 1802191
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33600000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom för succesiva leveranser till Sveriges landsting och regioner. Upphandlingen genomförs av Region Skåne genom befullmäktigande av samtliga övriga landsting/regioner i Sverige.

Upphandlingen avser inköp av intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom. De aktuella ATC koderna som avses är A16AB02 Imiglukeras och A16AB10 Velagluceras alfa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33692510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom för succesiva leveranser till Sveriges landsting och regioner. Upphandlingen genomförs av Region Skåne genom befullmäktigande av samtliga övriga landsting/regioner i Sverige.

Upphandlingen avser inköp av intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom. De aktuella ATC koderna som avses är A16AB02 Imiglukeras och A16AB10 Velagluceras alfa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 218-498372
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Shire Sweden AB
556818-9210
Vasagatan 7, 6 tr
Stockholm
111 20
Sverige
E-post: gabriel.alejandro.bengtsson@shire.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

I enlighet med svenska lagstiftningen görs bedömningen att uppgift om pris ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§ och Lagen om offentlig upphandling 12 kap 20§.

Visma annons: https://opic.com/id/afgsevgcky

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.191