23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119439
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Västra Götalandsregionen

Ortopediska trauma implantat


Västra Götalandsregionen

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 047-107166)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Västra Götalandsregionen
232100-0131
Östergatan 1
Vänersborg
462 80
Sverige
Kontaktperson: Samuel Castellon
E-post: samuel.castellon@vgregion.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vgregion.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ortopediska trauma implantat

Referensnummer: RS 2018-00773
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av ortopediska traumaimplantat.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-107166

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/08/2019
Ska det stå:
Datum: 01/09/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 31/07/2021
Ska det stå:
Datum: 31/08/2021
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.068