23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-121942
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark, Medicoteknik

Vindere

(15.03.2019)
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Kontrakt vedrørende levering af automatisk analyselinje til påvisning af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae, human immundefektvirus (HIV) og cytomegalov


Region Syddanmark, Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark, Medicoteknik
29190909
Kløvervænget 18, indgang 122
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Søren Birkenfeldt
Telefon: +45 21598410
E-mail: soeren.birkenfeldt@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende levering af automatisk analyselinje til påvisning af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae, human immundefektvirus (HIV) og cytomegalov

Sagsnr.: P-10013/2019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kliniske Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital har til hensigt at anskaffe en analyseproceslinje til realtime PCR baseret kvalitativ påvisning af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae, samt kvantitativ påvisning af såvel human immundefektvirus (HIV) og cytomegalovirus (CMV). Løsningen består af en række sammenkoblede analytiske apparaturer: centrifuge, præanalytisk moduler samt en realtime PCR baseret analyseenhed. Proceslinjen overvåges af et Middleware, en softwarepakke, der medfølger leverancen. Middlewaren sikrer automatisk dataoverførsel mellem de forskellige enheder samt kommunikeret med sygehusets elektroniske laboratorieinformationssystem. Med den løsning, der påtænkes anskaffet, sikres et minimum af manuelle håndteringer. Se videre under punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 250 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense Universitetshospital

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Winsløwsparken 21, 2. sal

DK-5000 Odense C

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sammen med løsningens øvrige funktionaliteter opnås en sikkerhed for sporbarhed af prøver, anvendte reagenser samt afgivelse af korrekte analyseresultater uden risiko for utilsigtede hændelser som følge af forbytning, ukorrekte patientsvar eller operatørfejl. Derudover skal der af hensyn til patientsikkerheden og for at minimere risiko for utilsigtede hændelser hos transplanterede patienter, skal de opnåede CMV resultater være direkte sammenligne med resultater opnået på andre hospitaler med specialefunktion indenfor transplantationspatienter. Der stilles ligeledes krav om, at analyselinjen er valideret til håndtering af molekylærdiagnostik, der sikre, at der ikke opstår krydskontaminering. Ud fra de opstillede krav finder Kliniske Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, at de opstillede krav bedst opfyldes med løsningen fra Roche Diagnostics A/S, Danmark.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på køb af analysekit til påvisning af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae, samt kvantitativ påvisning af human immundefektvirus (HIV) og cytomegalovirus (CMV).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se punkterne II.1.4. og II.2.4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Roche Diagnostics A/S
28485085
Industriholmen 59
Hvidovre
2650
Danmark
Telefon: +45 24886092
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 250 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2019

Send til en kollega

0.063