23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176088
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Härryda kommun

Familjerådgivning


Härryda kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Härryda kommun
212000-1264
Råda torg
Mölnlycke
435 80
Sverige
Kontaktperson: Charlotte Hemvik
E-post: charlotte.hemvik@harryda.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.harryda.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Familjerådgivning

Referensnummer: 2018KS680
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85312320
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Omfattning och syfte

Avtalet omfattar följande tjänster:

Familjerådgivning enligt kap 3 § socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

För en närmare beskrivning, se kapitel 5 Krav på tjänsten

Målet är att tillgodose Härryda kommuns invånares behov av en familjerådgivning som är av hög kvalitet och kompetens, samt lätt att få tillgång till inom rimlig tid.

Ramavtalet är ett avtal med volymförpliktelser.

Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla med anledning av detta ramavtal.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85000000
85121270
85312300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning och syfte

Avtalet omfattar följande tjänster:

Familjerådgivning enligt kap 3 § socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

För en närmare beskrivning, se kapitel 5 Krav på tjänsten

Målet är att tillgodose Härryda kommuns invånares behov av en familjerådgivning som är av hög kvalitet och kompetens, samt lätt att få tillgång till inom rimlig tid.

Ramavtalet är ett avtal med volymförpliktelser.

Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla med anledning av detta ramavtal.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: kvalitet / Viktning: 10-20 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 171-388843
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/10/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Föreningen S:t Lukas i Göteborg
857201-4788
Backa Kyrkogata 23
Hisings Backa
422 58
Sverige
E-post: uni.andersson@sanktlukas.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019

Send til en kollega

0.058