23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176393
Offentliggjort
15.04.2019

Udbyder

Kommunförbundet Skåne

VO - Särskilt boende 2019


Kommunförbundet Skåne

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kommunförbundet Skåne
837600-9109
Box 53
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Sofia Mårtensson
E-post: sofia.martensson@kfsk.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kfsk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflifnbvux&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflifnbvux&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

VO - Särskilt boende 2019

Referensnummer: 19/16
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Nuts-kod: SE212
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

Upphandlingen omfattar följande delområde:

A. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med somatisk inriktning.

B. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

Varaktig kognitiv svikt.

C. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

Varaktig kognitiv svikt med mer omfattande behov.

D. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med annan definierad

Specialinriktning som ej avses i A, B eller C.

E. Enskilda platser i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende).

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019

Send til en kollega

0.054