23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 081-193255
Offentliggjort
25.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingborgs stad

Städredskap, kemtekniska produkter samt engångsmaterial för servering


Helsingborgs stad

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Helsingborgs stad
212000-1157
Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Helsingborg
252 21
Sverige
Kontaktperson: Petra Fernebring
E-post: petra.fernebring@helsingborg.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: www.helsingborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43433
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43433
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Städredskap, kemtekniska produkter samt engångsmaterial för servering

Referensnummer: 00088/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
18424300
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar:

— Städredskap

— Rengöringsmedel

— Engångsmaterial för servering, matemballering, matförvaring

— Hygien- och torkpapper

— Sopsäckar och avfallspåsar

— Skyddsprodukter, såsom engångsförkläde och skoskydd

— Hygienprodukter, såsom tvål och handdesinfektion

Helsingborgs stad: Föregående års volym var cirka 10 miljoner SEK.

Helsingborg Arena och Scen AB: Föregående års volym var cirka 132 000 SEK.

Helsingborgs hamn AB: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB: Föregående års volym var cirka 51 000 SEK.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

De upphandlande myndigheterna kan inte garantera några volymer under avtalstiden, antagen anbudsgivare ska leverera det verkliga behovet.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal med en (1) leverantör. Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för de upphandlande myndigheterna till förlängning i upp till ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget. Beräknad avtalsstart är: 2020-02-01.

I denna upphandling ingår inte diskmedel och rengöringsmedel som är anpassade för storköksutrustning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18424300
19640000
33700000
39222100
39800000
39831200
39831210
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar:

— Städredskap

— Rengöringsmedel

— Engångsmaterial för servering, matemballering, matförvaring

— Hygien- och torkpapper

— Sopsäckar och avfallspåsar

— Skyddsprodukter, såsom engångsförkläde och skoskydd

— Hygienprodukter, såsom tvål och handdesinfektion

Helsingborgs stad: Föregående års volym var cirka 10 miljoner SEK.

Helsingborg Arena och Scen AB: Föregående års volym var cirka 132 000 SEK.

Helsingborgs hamn AB: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB: Föregående års volym var cirka 51 000 SEK.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

De upphandlande myndigheterna kan inte garantera några volymer under avtalstiden, antagen anbudsgivare ska leverera det verkliga behovet.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal med en (1) leverantör. Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för de upphandlande myndigheterna till förlängning i upp till ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget. Beräknad avtalsstart är: 2020-02-01.

I denna upphandling ingår inte diskmedel och rengöringsmedel som är anpassade för storköksutrustning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Kalendegatan 6
Malmö
211 35
Sverige
Telefon: +46 40353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40972490

Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019

Send til en kollega

0.087