23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-224699
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Skåne, Koncerninköp

Ortopediska implantat Rygg


Region Skåne, Koncerninköp

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 076-180350)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Koncerninköp
232100-0255
Kristianstad
291 89
Sverige
Kontaktperson: Yaldda Basirat Ali Ghanbari
E-post: Yaldda.BasiratAliGhanbari@skane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skane.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ortopediska implantat Rygg

Referensnummer: 2018- O000367
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33141700
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ortopediska implantat för Rygg

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180350

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 22/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.068