23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-224737
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Vindere

(15.05.2019)
Hologic Sweden AB
Sollentuna

Vätskebaserad Cytologi 2019


Blekinge Läns Landsting

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Region Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Ann-Louise Frinäs
E-post: ann-louise.frinas@ltblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionblekinge.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vätskebaserad Cytologi 2019

Referensnummer: 2019/01058
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Avser ramavtal av förbrukningsartiklar för Regionens vätskebaserade cytologi-instrument Thinprep 5000 Processor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 100 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33140000
33190000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avser ramavtal av förbrukningsartiklar för Regionens vätskebaserade cytologi-instrument Thinprep 5000 Processor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Upphandlingen kommer att genomföras som en direktupphandling 19 kap 7§ 3:e stycket, med hänvisning till (6 kap 14§ 2:e punkten LOU 2016:1145) är tillämplig eftersom den ovan nämnda utrustningen av tekniska skäl kräver förbrukningsmaterial som endast kan tillhandahållas av Hologic Sweden AB.

IV.1.3) Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Hologic Sweden AB
Sollentuna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 3 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019

Send til en kollega

0.093