23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232908
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ängelholms kommun

Drift av särskilt boende - Bäckagården


Ängelholms kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ängelholms kommun
212000-0977
Östra vägen 2
Ängelholm
262 80
Sverige
Kontaktperson: Gina Magnusson Skoglund
E-post: Gina.MagnussonSkoglund@engelholm.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.engelholm.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift av särskilt boende - Bäckagården

Referensnummer: KS 2018/923
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar driften av ett särskilt boende - Bäckagården. På Bäckagården finns 40 permanenta vårdboendeplatser. Ängelholms kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av denna driftentreprenad.

Upphandlingen genomförs med fokus på kvalité och en fastställd prisnivå. Dygnsersättningen för vårdboendeplatser är 1 580 SEK.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 138 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
85311100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar driften av ett särskilt boende - Bäckagården. På Bäckagården finns 40 permanenta vårdboendeplatser. Ängelholms kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av denna driftentreprenad.

Upphandlingen genomförs med fokus på kvalité och en fastställd prisnivå. Dygnsersättningen för vårdboendeplatser är 1 580 SEK.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 038-086655
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vardaga Äldreomsorg AB
556573-6450
Solna
171 29
Sverige
E-post: eva.stalkrantz@ambea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.caremaomsorg.se

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 138 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019

Send til en kollega

0.061