23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-238135
Offentliggjort
22.05.2019

Udbyder

Knivsta kommun

Ramavtal för köp av enstaka platser i särskilt boende


Knivsta kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Knivsta kommun
Knivsta
Sverige
E-post: fredrik.soderlind@knivsta.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: www.knivsta.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43946
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för köp av enstaka platser i särskilt boende

Referensnummer: SN-2019/128
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år. Med särskilt boende avses boende med närhet till personal dygnet runt för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabilitering, utförd av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. I tjänsten ingår omvårdnad, service och vid behov ledsagare till bl.a. läkare, tandläkare, frisör, logoped och vid inköp. Utföraren ska dygnet runt skyndsamt besvara och åtgärda inkommande larm från de boende. Omsorgstagaren ska garanteras närhet till personal dygnet runt. Den geografiska avgränsningen i denna upphandling ställs till särskilda boenden inom Knivsta kommun.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år. Med särskilt boende avses boende med närhet till personal dygnet runt för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabilitering, utförd av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. I tjänsten ingår omvårdnad, service och vid behov ledsagare till bl.a. läkare, tandläkare, frisör, logoped och vid inköp. Utföraren ska dygnet runt skyndsamt besvara och åtgärda inkommande larm från de boende. Omsorgstagaren ska garanteras närhet till personal dygnet runt. Den geografiska avgränsningen i denna upphandling ställs till särskilda boenden inom Knivsta kommun.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 20/06/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.057