23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240813
Offentliggjort
23.05.2019

Udbyder

Solna stad

Drift av gruppbostäderna Andersvägen 3B och Västra Vägen 5


Solna stad

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Solna stad
212000-0183
Stadshusgången 2
SOLNA
171 86
Sverige
Kontaktperson: Per Eriksson
E-post: per.eriksson@solna.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.solna.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkzstgexx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkzstgexx&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift av gruppbostäderna Andersvägen 3B och Västra Vägen 5

Referensnummer: ON 2019:57
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att handla upp drift av 2 gruppbostäder.

Verksamheten avser bostad med särskild service för vuxna i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Kap 9 §: 9 LSS). Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) samt andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 1
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Drift av gruppbostäderna Andersvägen 3B och Västra Vägen 5

Del nr: ON 2019:57
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85000000
85311000
85311200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Solna

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Verksamhetsdrift av gruppbostäder för vuxna enligt LSS 9:9§

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 11/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.06