23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 109-265355
Offentliggjort
07.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SMOKA I/S

Udbud af pakkemateriale og emballage til transport af farligt affald


SMOKA I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SMOKA I/S
35433430
U-Vej 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
Telefon: +45 51369084
E-mail: bek@smoka.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pakkemateriale og emballage til transport af farligt affald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
19000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af pakkemateriale og emballage til transport af farligt gods. Udbuddet omfatter 6 delaftaler. På hver delaftale indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Hver kontrakt indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakterne forventes at være 1.4.2019.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 673 766.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14000000
14212000
14300000
24400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SMOKA ønsker leverancer af Vermiculite (medium 2-6 mm), som anvendes til pakkemateriale i forbindelse med pakning og transport af farligt gods.

Vermiculitte er historisk bestilt i hele læs, pt. 720 poser á 100 liter pr. læs. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19000000
19500000
19600000
19520000
44611600
44619000
44618000
44614100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal kunne levere alle dunke og fade som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse. Hidtil bestilles emballage en gang om ugen, til levering den efterfølgende uge. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for hurtigere levering af mindre mængder.

Produkter omfattet af delaftalen:

Plastdunk med låg, naturel, 2,5 l.

Plastdunk med låg, naturel, 5 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 5 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 10 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 20 l.

Plastdunk låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 25 l.

Plastspand, naturel, 20 l.

Plastspand, naturel, 10 l.

Plastspand, naturel, 6 l.

Plastfad med skruelåg, 1 l.

Plastfad fad med skruelåg, 2½ l.

Plastfad fad med skruelåg, 6 l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 30l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 60l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 120l.

Spændelågsfad, plast, blå, 220l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 220l.

Spunstromle, plast, blå, 120l

Spændelågsfad, plast, væskegodkendt, blå, 120l.

Spunstromle, plast, blå, 220l.

Fad af jern, renoveret, 220l.

Fass-4 plastboks 60 liter med griplåg

Note: XX* Anvendes samme diameter på låg

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19500000
19600000
19640000
19520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal kunne levere alle plastposer som fremgår af tilbudslisten. Der er historisk bestilt hhv. 2 000 og 5 000 små poser pr. gang, og 80 ruller 660l. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for levering af yderligere 80 ruller.

Produkter omfatter af delaftalen:

PE-Innerliners, 21 liter

PE-Innerliners, 42 liter

Plastposeruller, 660 ltr (50 stk. rullerulle).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19520000
44613000
44613800
44613700
44613600
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal kunne levere alle containere som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse.

Produkter omfatter af delaftalen:

Plastcontainer med hjul, 660l. UN 11H2-godkendt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Inden kontraktindgåelse, skal Leverandøren fremsende billedmateriale af containernes design til SMOKA. SMOKA skal godkende design af containerne inden kontraktindgåelsen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19520000
33141123
33140000
33141124
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere alle kanylebokse- og spande som fremgår af tilbudslisten med de pågældende UN-godkendelser.

Produkter omfattet af delaftalen:

Kanyleboks, 0,5 liter gul

Kanyleboks, 2,0 liter med kanyleafriver

Kanyle og skårspand 21 liter med kanyleindkast

Kanyle og skårspand, 11 liter med kanyleindkast

Kanyle og skårspand, 5 liter med kanyleindkast

Kanylebøtte med skruelåg, 0,4 liter

Kanyleboks med skruelåg, 1,4 liter

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af UN-godkendte papkasser til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141123
33141124
22993100
22993200
22993300
22993400
30197600
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal kunne levere alle papkasser som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse og papkasserne skal leveres med SMOKA logo.

Produkter omfattet af delaftalen:

Papkasse, medicin, 45 l

Papkasse, Klinisk risiko, 45 l

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 237-540799
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Hedegaard Miljø A/S
Nyborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 883 816.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Scandrums A/S
Søndersø
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 386 550.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
UBRO A/S
Hvidovre
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 354 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
H.E.W. A/S
Søndersø
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 220 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Special Waste System A/S
Nørre Alslev
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 535 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Levering af UN-godkendte papkasser til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Special Waste System A/S
Nørre Alslev
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 294 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Tilbudsgiver skal derfor udfylde ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet. ESPD’et skal udfyldes direkte på udbuddet.dk

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6). Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 6.12.2018.

— Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019

Send til en kollega

0.031