23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-271981
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Skelettröntgensystem Karlshamn 2019


Blekinge Läns Landsting

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 101-244123)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Region Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Dejan Stojanoski
E-post: dejan.stojanoski@regionblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionblekinge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skelettröntgensystem Karlshamn 2019

Referensnummer: 2019/01067
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33111200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser leverans av 1 st. röntgensystem med genomlysningsfunktion för undersökning av skelett och lungor, s.k. robotsystem, inklusive återköp av Regionens befintliga system, installation, dokumentation samt handhavande- och teknisk utbildning, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-244123

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 26/12/2019
Ska det stå:
Datum: 26/02/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 27/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.053